ببخشيد ميخواستم راجع به شاخه هاي مسيحيت بپرسم من به مشاهده پاسخ

مهم این نیست که شخص برچسب کاتولیک یا ارتدوکس یا پروتستان داشته باشد. مهم این است که با توبه و بازگشت کامل از گناهان و از طریق قربانی مسیح بر صلیب و با ایمان به کار مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگ

Jul/31/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 585 بازدید 1  

سلام مجدد..متاسفانه در دین حال حاضر من تغییر دین با حکم مرگ مشاهده پاسخ

  همانگونه که گفتم برای ایمان آوردن به عیسی مسیح تنها نیاز به سپردن قلب و زندگیتان به عیسی مسیح و توبه از گناهانتان و ایمان به اینکه او برای گناهان شما بر روی صلیب قربانی شد و روز سوم زنده شد

Jul/03/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 592 بازدید 4  

سلام...دین من در حال حاضر چیزی به جز مسیحیت است..آیا من میتو مشاهده پاسخ

مسلما" مهم ترین اصل در ایمان مسیحی توبه از گناهان و تسلیم خود به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده و پذیرفتن قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانمان و برخاستن او از مردگان  و اعت

Jul/02/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 535 بازدید 4  

من میخواهم مسیحی شوم هرچی رو که لازمه بدونم بی زحمت به من ب مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام، برای پذیرفتن مسیح فقط می بایست با ایمان قلبی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود پذیرا باشیم و با او رابطه داشته باشیم و مردم را خدمت کنیم و کتاب مقدس را بخوانیم و هر روز

May/16/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 1799 بازدید 3  

چگونه و از كجا شروع كنيم پيروي از ايين مسبحيت را مشاهده پاسخ

امیدوارم تندرست و شاد و پیروز باشید. شروع زندگی مسیحی با توبه از گناهان و پشیمانی از آن و ایمان به اینکه عیسی مسیح بخاطر گناهان ما بر صلیب قربانی شد و دفن شد و سه روز پس از مرگ زنده شد و نیز اعتراف

May/06/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 651 بازدید 3  

من دختری بیست وهفت ساله نقاش و خطاط هستم حدود هشت سال است که مشاهده پاسخ

می دانم که زندگی تحت شرایطی که در ایران هستید بسیار سخت است مخصوصا با ایمان مسیحی تان. اما عیسی مسیح ما را دعوت کرده که در هر شرایطی برای او خدمت کنیم. هدف زندگی یک مسیحی چند چیز است که در اینجا نام م

Mar/31/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 569 بازدید 5