آیا کسی که دین خود را به مسیحيت تغییر می دهد، باید کفاره بده مشاهده پاسخ

با ایمان به عیسی مسیح و تسلیم او شدن و پیروی از او، تمام گناهان گذشته ما و تمام اشتباهاتمان و خطاهایمان با کفاره مسیح بر صلیب پرداخت شده اند و نیازی به کفاره، دیگر وجود ندارد. عیسی مسیح گناهان ما را چ

Feb/08/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 271 بازدید 0  

سلام من تا چند وقت پیش اعتقادی نداشتم به هیچ دینی _مسلمان زا مشاهده پاسخ

خوشحالم که مایل به شناخت بیشتر و عمیق تر عیسی مسیح هستید. برای شناخت از زندگی و تعالیم و معجزات و شخصیت و ادعاهای عیسی مسیح خیلی مهم است که کتاب انجیل را مطالعه کنید. شما را تشویق می کنم که به وب سایت

Feb/01/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 264 بازدید 1  

من به تازگی با عیسی مسیح توسط دوستانم آشنا شدم. کتاب عهد جدی مشاهده پاسخ

آشنایی با شما و اشتیاق و علاقه تان به پیام کلام خدا و عیسی مسیح باعث خوشوقتی زیاد ما شد. از اینکه اینگونه مشتاق رشد در ایمانتان هستید و مایلید کلام خدا را بخوبی و در عمق آن مطالعه کنید و خدمت کنید

Jan/29/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 1  

میخواهم مسیحی شوم؟ مشاهده پاسخ

در سؤالی که فرستاده اید مشخص نیست که چرا می خواهید مسیحی شوید و آیا انجیل را مطالعه کرده اید و آیا با تعالیم و شخصیت و زندگی و معجزات عیسی مسیح آشنایی دارید؟  این بسیار مهم است که برای شما روش

Jan/28/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 509 بازدید 2  

کشیش ورژ باباخانی می خواستم یک تشکر ویژه از شما بکنم . مرسی مشاهده پاسخ

دوست عزیزم با سلام و آرزوی سلامتی و پیروزیتان، قلبا" از تشویقها و پیام محبتانه تان کمال تشکر را دارم و به فیض و رحمت خدا این خدمت را وفادارانه ادامه خواهیم داد و به یاری روح خدا تلاش خود را خو

Jan/17/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 297 بازدید 1  

وب سایت شما بسیار کمک کرد تا سوالاتی که ذهن و جانم را آزار م مشاهده پاسخ

خوشحالم که قلبتون رو به خداوندمان عیسی مسیح تسلیم کرده اید. برای تعمید شما در ایران برایمان امری بسیار مشکل است و اگر شما موافق باشید، ایمیل شما را به تیم پیگیریمان خواهم سپرد تا با شما در باره راه حل

Jan/16/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 312 بازدید 1