آیا خودمون می تونیم برا خودمون دعای نجات رو بخونیم و ایمان د مشاهده پاسخ

مسلماً شما می توانید خود از گناهان خود پشیمان شوید و از آنها توبه کرده و تسلیم عیسی مسیح، با پذیرش قربانی او بر صلیب و ایمان به رستاخیز او از مردگان و اعتراف به خداوندی و پسر خدا بودن او بکنید و در آن

Apr/15/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

ًهمسر من مدتی است از یک نیرویی رنج می برد. این نیرو نمی دانم مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، جهت کمک و راهنمایی شما، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا با شما تماسهای لازم برقرار شود. لطفاً در ایمیلهای خود به ایمیلی که ا

Apr/14/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

سالهاست که بنده به دین مقدس مسیح علاقه داشته و مرتباً به تحق مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، بابت علاقه شما به عیسی مسیح و پیروی از او، بسیار خوشوقتیم و به همراه فرشتگان آسمان شادی می کنیم. جهت راهنماییها و یاری شما آدرس ایمیلتان را به تیم

Apr/05/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

سلام برشما. من قصد دارم ایماندار بشم اما شرایط در ایران متفا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، واقعاً دردناک است که وضعیت مسیحیان در ایران اینچنین سخت است و تحت آزار و اذیت دولتمردان قرار می گیرند. شما را کاملاً درک می کنم. خیلی عجیب است که دولت اسل

Apr/05/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

سلام من می خواستم اینو بدونم حدود چند ماهه که به مسیح نجات د مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، در کتاب مقدس نمونه ای وجود ندارد که یک شخص خود را تعمید دهد و همیشه یک مرد خدایی بوده است که آن شخص نوکیش را تعمید داده است. جهت راهنمایی و یاری شما، آدرس ایمیل

Apr/04/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

کلیسا های مسیحی می گویند که امکان تعمید در ایران وجود ندارد مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه در زمان عیسی مسیح و رسولان مسیح، افراد زمینه کتاب مقدسی داشتند و حتی خواجه سرای حبشی نیز که یک یهودی بود که به اورشلیم برای زیارت آمده بود، اطلاعات نسبی از کتاب مقدس داشتند، پس تعمید

Apr/04/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0