وقت بخیر. من و همسرم از 3 سال پیش کتاب مقدس رو چند بار مطالع مشاهده پاسخ

جهت راهنمایی و یاری رساندن شما در این زندگی تازه با مسیح، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا تماسهای لازم با شما از طریق ایمیلتان گرفته شود. شاد و کامیاب ب

Nov/26/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 1  

من در تهران زندگی می كنم و می خواهم بدانم چطور می توانم تغيي مشاهده پاسخ

جهت کمک و راهنمایی شما در مسیر جدید زندگیتان و شناخت حقیقت خداوند ما عیسی مسیح و کلام مقدسش، آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا با شما تماسهای لازم برقرار شود. شاد و کامیا

Nov/21/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 1  

من حدود یک سال و نیم هست که با عیسی مسیح آشنا شدم و از ته قل مشاهده پاسخ

از اینکه زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح خداوند کرده اید، باعث کمال خوشوقتی است! جهت کمک و راهنمایی شما در مسئله تعمید آب و ادامه زندگی مسیحی خود، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ خواهم

Nov/19/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 1  

درخواستی داشتم مبنی بر دریافت کتاب و راهنمایی در این مورد: ب مشاهده پاسخ

متأسفانه پی دی اف کتابهایی که درخواست کرده اید در دسترس نمی باشد و بنده جستجوی زیادی کردم، اما به نتیجه ای نرسیدم. کمال پوزش را از جانب پرپاسخ پذیرا باشید. موفق باشید.

Nov/13/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 1  

من یک دانشجو شیعه هستم پس از چند وقت مطالعه در مورد مسیحیت م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم  سلام و روز به خیر و خوشی و تندرستی، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا با شما تماسهای لازم برقرار شود. شاد و پیروز و سربلند باشید.

Nov/11/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 1  

سلام من مسلمانم و خانواده ام هم مسلمان هستند. آیا می توانم م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، به زودی از طرف تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ جهت کمک و راهنمایی شما، از طریق ایمیل شما تماس گرفته خواهد شد. شاد و پیروز و سربلند باشید.

Nov/07/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 1