با سلام و عرض خسته نباشید در مورد تعمید سوال داشتم چون من مشاهده پاسخ

از تماسی که با ما گرفتید و ایمان خود را به مسیح ابراز داشتید کمال تشکر را دارم. متأسفانه در ایران آزادی بیان ایمان مسیحی وجود ندارد و کلیساهایی که به زبان فارسی خداوند را خدمت می کردند، بسته یا در حال

Oct/07 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 12 مشاهده شده 0  

اگر برای اولین بار بخواهم پا به کلیسا بگذارم چه کلیسایی در ت مشاهده پاسخ

برای اشتیاق شما در شرکت در جلسات کلیسایی خیلی خوشحالم، اما متأسفانه باید بگویم که کلیساهایی که به زبان فارسی جلسات برگزار می کردند همگی بسته شده اند و کشیشان آنها بارها بازجویی شده و به زندان رفت

Sep/12 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 91 مشاهده شده 1  

با سلام و خسته نباشيد من جوان ٢٥ ساله در تحقيقات جزئي خود مشاهده پاسخ

برای ابراز علاقه و ایمانتان به مسیح خوشوقتم. شروع زندگی مسیحی با توبه و بازگشت از گناهانمان و ایمان به کاری که عیسی مسیح بر صلیب برای آمرزش گناهان ما انجام داده و برخاستن او از مردگان و نیز اعتراف با

Sep/06 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 26 مشاهده شده 1  

با سلام با توجه به سخنان شما پس از ایمان قلبی باید رهبر دینی مشاهده پاسخ

با توجه به آنچه خدا در کتاب مقدس فرموده است ما با توبه و بازگشت از گناهانمان و ایمان به قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگان و اعتراف به خداوندی او و اطاعت از فرمان عیسی مسیح در تعمید آب از ه

Sep/03 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 81 مشاهده شده 0  

پاسخ شما رو مشاهده کردم و بازهم سپاسگزارم و بسیار محبت میکنی مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام، متشکرم از تماس و پیگیریتان. در موقعیت کنونی ما قادر به معرفی کلیسای خانگی خاصی نیستیم و می توانیم از طریق امکانات مجازی با شما در تماس باشیم. حتما با ما در تماس باشید

Aug/15 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 59 مشاهده شده 0  

ببخشيد ميخواستم راجع به شاخه هاي مسيحيت بپرسم من به مشاهده پاسخ

مهم این نیست که شخص برچسب کاتولیک یا ارتدوکس یا پروتستان داشته باشد. مهم این است که با توبه و بازگشت کامل از گناهان و از طریق قربانی مسیح بر صلیب و با ایمان به کار مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگ

Jul/31 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 143 مشاهده شده 0