ببخشید من چگونه می توانم با دین مسیحیت بیشتر آشنا بشم؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر و خوشی، از اینکه مایل به شناخت بیشتر عیسی مسیح و مسیحیت هستید، بسیار خوشوقتیم. جهت کمک و راهنمایی شما، آدرس ایمیلتان را برای تیم پیگیری پرپاسخ ارسال

Oct/19/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 156 بازدید 3  

من مسیحی نیستم. هرچند به هیچ دینی پایبند نیستم و دین خودمون مشاهده پاسخ

از اینکه مشکلات و سختی های زیادی را متحمل شده اید واقعاً متأسفم و با شما همدرد هستیم و با توجه به اینکه خود بنده نیز از مشکلات عدیده زیادی گذشته ام شما را به خوبی درک می کنم. از اینکه مادر خداوند ما ع

Oct/05/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

سلام، من حدود یک سال هست که ایمان آوردم ولی به کلیسا و یا فر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، بابت اشتیاق شما برای پیروی از خداوند ما عیسی مسیح در شرایط سختی که قرار دارید، صمیمانه شکرگزار هستیم. آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم ت

Oct/01/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

.سلام، وقت بخیر. من حدودا ۲ ماهی هستش که ایمان آوردم و با تو مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام و روز به خیر، از اشتیاق شما برای پیروی از خداوند ما عیسی مسیح بسیار خوشوقتیم و دعای ما این است که در آن شرایط سخت و دشوار بتوانید مانند ستارگان در دنیای تاریک ما بدرخشید. تعمید آب

Sep/27/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

سلام درود بر شما بذارید درست خودمو معرفی کنم: مادرم از ایرا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر، از اینکه با تمام قلبتان تصمیم گرفته اید عیسی مسیح را پیروی کنید، خوشوقتیم. جهت کمک و راهنمایی شما در ادامه زندگیتان با مسیح، آدرس ایمیل شما را برای

Sep/22/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

سلام من ۲ماهه در مورد تغییردین تحقیق می کنم و مشکلاتی دارم. مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، از اینکه مشتاق شناخت پیام انجیل هستید و مایل به پیروی از عیسی مسیح خداوند هستید، بسیار خوشوقتم. باید اذعان دارم که خود بنده، خواب و رؤیا زیاد نمی بینم و در ضمن ت

Sep/15/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 3