در یکی از سایت های مسیحی گفتگویی پیرامون تولد ازلی پسر از پد مشاهده پاسخ

در باره مولود ازلی که دراعتقادنامه شورای کلیسایی نیقیه نیز به آن اشاره شده، قسمتی از مقاله ای را که در باره اجزاء اعتقاد نامه نیقیه می باشد و در وب سایت پرپاسخ دات کام موجود است را برایتان در زیر می ف

Jun/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 195 بازدید 0  

:این دومین سوال من هست و البته منتظر پاسخ خواهم بود میخوام مشاهده پاسخ

به زودی در وب سایت پرپاسخ مقاله ای در باره اعتقادات رودولف بولتمان و طرز تفکر او و نقدی بر آن منتشر خواهد شد. لطفا وب سایت را مرتبا" جستجو کنید. در محبت مسیحایی، کشیش ورژ باباخانی

Jun/02/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 1  

مسیحیت چه نقدی بر خدایان هندو وبت های هندوستان و آیین هندوئی مشاهده پاسخ

  در باره هندوئیزم و نظر مسیحیت در باره آن، مقاله ای در وب سایت پرپاسخ موجود است که برایتان در زیر می فرستم: چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟ اغلب که برمی‌گردم و با دلتن

Jun/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 0  

با سلام.لطفا یک مقاله ی کامل و جامع در راستای این جمله ی حضر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، ایمان کتاب مقدسی و مسیحی راستین بر این اساس قرار دارد که هر گونه رابطه جنسی قبل از ازدواج گناه محسوب می شود و تأکید زیادی در کتاب مقدس بر باکره گی مرد و زن قبل ا

May/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 173 بازدید 1  

عیسی فرزند خداست چرادر برخی مطالب نوشتن خود خداست؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، مسئله ای که شما مطرح کرده اید، به مبحث تثلیث در کتاب مقدس و اینکه چگونه پدر و پسر و روح القدس دارای یک ذات یعنی خدا هستند و برای تشریح این مسئله مهم کتاب

Apr/27/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 196 بازدید 2  

همه جاگفته شده که مجازات گناه مرگ است آیااین مرگ به معنی پوچ مشاهده پاسخ

روایتی که شما از موسی و سنگ زدن به او اشاره کرده اید، احتمالا" روایتی اسلامی است و در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان وجود ندارد. در باره قربانیهای داوود و توبه او از گناهش، مسلما" قربانی ب

Apr/06/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 2