چرا یهودیان به مسیح ایمان ندارند وعلت انکارشان باتوجه به این مشاهده پاسخ

قوم یهود و هر انسان دیگری با دیدن معجزات یا اعمال عظیم خدا شاید موقتا ایمان آورده اند و می آورند اما بطور کلی ما انسانها موجوداتی فراموشکار هستیم و بسیاری از نیکوییها و محبتها و رحمتها و معجزات و

Jul/20/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 0  

1- آیا آدم وحوا بعد ازاینکه ازباغ عدن اخراج شدند درطول زندگی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره ای به توبه آدم و حوا نشده، اما اینکه فرزندانی مثل هابیل و شیث را که خداترس و پیرو خدا بودند، تربیت کردند، می تواند نشان دهنده این باشد که زندگی ایمانی داشته اند و حتی وقتی حوا،

Jul/16/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 95 بازدید 0  

آیا فیض خدا که شامل حال ما شده است، از دست دادنی است؟ مشاهده پاسخ

هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و قربانی او بر صلیب و مرگ و قیامش را ایمان داشته باشد و نیز اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است، نجات را دارد و تا زمانیکه در زندگی مقدس و پاک ادامه می دهد و در مسیح رشد م

Jul/08/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0  

کَشتی نوح نام یک کشتی در داستان‌های کتب مقدس در دین‌های ابرا مشاهده پاسخ

چند نکته در پاسخ به سؤال شما: 1- وجود داستانهای مشابه واقعه طوفان نوح و کشتی او در تمدنها و فرهنگهای مختلف و کتیبه ها و متونی که از آن موقع بدست آمده نشان دهنده این است که این اقوام بدون هر گونه 

Jun/29/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 201 بازدید 2  

سلام وقت بخیر،من ایمان دار به مسیح هستم،مسئله ای ذهنم را درگ مشاهده پاسخ

پوریای عزیز سلام و روز به خیر، برای سؤال مهمی که کرده اید تشکر می کنم و خوشحالم که به وب سایت ما مراجعه کرده اید و مشتاق شناخت حقیقت هستید. عیسی مسیح فرمود: " حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما

Jun/18/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 181 بازدید 0  

در یکی از سایت های مسیحی گفتگویی پیرامون تولد ازلی پسر از پد مشاهده پاسخ

در باره مولود ازلی که دراعتقادنامه شورای کلیسایی نیقیه نیز به آن اشاره شده، قسمتی از مقاله ای را که در باره اجزاء اعتقاد نامه نیقیه می باشد و در وب سایت پرپاسخ دات کام موجود است را برایتان در زیر می ف

Jun/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0