من یک‌ نو کیش هستم و می خواستم بدونم اگر کسی پرسید چه منطقی مشاهده پاسخ

برای پاسخ به سؤال شما مقالات فراوانی که بیش از 1700 مقاله در حال حاضرموجود می باشند، در وب سایت پرپاسخ دات کامل در دسترس شما می باشند. لطفا به این مقالات با دقت توجه کنید و آنها را مطالعه فرمایید. آدر

Sep/13/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 148 بازدید 0  

مدارک و شواهدی تاریخی از حضور قوم یهود در مصر باستان مشاهده پاسخ

در کتاب خروج می خوانیم که موسی بعد از عبور از دریای سرخ، قوم یهود را به صحرای سینا رهبری کرد، جایی که آنان 40 سال در بیابان سرگردان بودند. در سه ماه اول سرگردانی، قوم اسرائیل زیر کوه خداوند اردو زدند.

Sep/13/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 1  

دوستی معتقد است پیغمبرها بندگان خدا بودند که در هر زمان از ن مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، دو مقاله از مقالات زیادی که در وب سایت پرپاسخ موجود است را کپی کرده و در زیر برای شما می فرستم. لطفا" به مقالات دیگر ما نیز مراجعه کنید و این موضوع را به تفصیل بررسی و مطالعه

Sep/04/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 2  

برتری مسیحیت بر دیگر ادیان در چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت بر خلاف ادیان دیگرکه اصول اساسی ایمان و امر به معروف و نهی از منکرها و اعتقادات خاصشان مرکزیت دارند، متمرکز شخص عیسی مسیح به عنوان حقیقت مجسم مطلق و نمونه کامل بشریت می باشد. عیسی مسیح تول

Aug/31/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 1  

چرا خداوند به یوشع گفت تمام جانداران حتی حیوانات و کودکان را مشاهده پاسخ

علت اشاره کتاب مقدس به کشتن حیوانات این است که خدا می خواست وضعیت اسفناک قومهای بت پرست را و شدت غضب خود را نسبت به آنها نشان دهد و مسلما" برای تأکید بیشتر بر اینکه خدا گناهان آنها را دیگر حاضر ب

Aug/29/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

نقشه خدا از گذاشتن درخت ميوه ممنوعه چى بود؟ چرا خداوند مسير مشاهده پاسخ

هدف خدا از اینکه انسان را آفرید این بود که محبت خود را نشان دهد و با آفریدن انسان، شاهکار خدا را در خلقت مشاهده می کنیم. انسان کاملا" آزاد آفریده شد و چون آزاد بود و به وی آزادی به عنوان هدیه ای

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 0