چرا عيسى مسيح و روح القدس قبل از افرينش ادم و حوا وجود داشتن مشاهده پاسخ

پدر و پسر و روح القدس که هم ذات هستند و یک ذات و جوهر واحد را دارند، پیش از آفرینش هر چیزی وجود داشته اند و دانای مطلق بوده اند. آنچه شما می فرمایید کاملا" صحیح است. اما نباید فراموش کنیم که اینک

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

چرا یهودیان به مسیح ایمان ندارند وعلت انکارشان باتوجه به این مشاهده پاسخ

قوم یهود و هر انسان دیگری با دیدن معجزات یا اعمال عظیم خدا شاید موقتا ایمان آورده اند و می آورند اما بطور کلی ما انسانها موجوداتی فراموشکار هستیم و بسیاری از نیکوییها و محبتها و رحمتها و معجزات و

Jul/20/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 0  

1- آیا آدم وحوا بعد ازاینکه ازباغ عدن اخراج شدند درطول زندگی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره ای به توبه آدم و حوا نشده، اما اینکه فرزندانی مثل هابیل و شیث را که خداترس و پیرو خدا بودند، تربیت کردند، می تواند نشان دهنده این باشد که زندگی ایمانی داشته اند و حتی وقتی حوا،

Jul/16/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 113 بازدید 0  

آیا فیض خدا که شامل حال ما شده است، از دست دادنی است؟ مشاهده پاسخ

هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و قربانی او بر صلیب و مرگ و قیامش را ایمان داشته باشد و نیز اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است، نجات را دارد و تا زمانیکه در زندگی مقدس و پاک ادامه می دهد و در مسیح رشد م

Jul/08/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 119 بازدید 0  

کَشتی نوح نام یک کشتی در داستان‌های کتب مقدس در دین‌های ابرا مشاهده پاسخ

چند نکته در پاسخ به سؤال شما: 1- وجود داستانهای مشابه واقعه طوفان نوح و کشتی او در تمدنها و فرهنگهای مختلف و کتیبه ها و متونی که از آن موقع بدست آمده نشان دهنده این است که این اقوام بدون هر گونه 

Jun/29/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 232 بازدید 2  

سلام وقت بخیر،من ایمان دار به مسیح هستم،مسئله ای ذهنم را درگ مشاهده پاسخ

پوریای عزیز سلام و روز به خیر، برای سؤال مهمی که کرده اید تشکر می کنم و خوشحالم که به وب سایت ما مراجعه کرده اید و مشتاق شناخت حقیقت هستید. عیسی مسیح فرمود: " حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما

Jun/18/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 0