آیا عقاید مسیحیت، از ادیان مشرکان اقتباس شده است؟ مشاهده پاسخ

بسیار شنیده می‌شود که مسیحیت از سایر ادیان پاگان یا شرک‌آلود و بت‌پرست، مانند میتراییسم، هندوییسم، ادیان مصری، یونانی و... مطالبی را به عاریه گرفته است. اساساً باورمندان به این ادعاها ب

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 308 بازدید 0  

پاسخ به انتقاد یهودیان از ماشیح موعود بودن عیسی ناصری مشاهده پاسخ

مقدمه: مخاطبان اصلی این فصل فرزندان اسرائیل و پیروان آئین موسی هستند؛ یعنی کسانی که به مانند مسیحیان به خداوند یکتا و بی‌همتا (یهوه)، فرستادن انبیا و تورات و کتب انبیا ایمان دارند.  مس

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 134 بازدید 0  

مبحث فرضیه تکامل مشاهده پاسخ

در قسمت‌های قبل دانستیم که نتایج علوم عقلی مانند ریاضیات و فلسفه و... کاملاً قطعی و انکارناپذیر است و نتایج علوم‌تجربی اصولاً غیرقطعی و ابطال‌پذیر هستند و وقتی موضوعی توسط علم عقلی ثابت

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 0  

مبحث فرضیه تکامل مشاهده پاسخ

در قسمت‌های قبل دانستیم که نتایج علوم عقلی مانند ریاضیات و فلسفه و... کاملاً قطعی و انکارناپذیر است و نتایج علوم‌تجربی اصولاً غیرقطعی و ابطال‌پذیر هستند و وقتی موضوعی توسط علم عقلی ثابت

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0  

احترام برای همه ادیان واجب است. آیا نباید دین وایمان بروزرسا مشاهده پاسخ

مسیحیان از جانب عیسی مسیح خداوند دعوت شده اند که همه بشر را محبت کنند و احترام بگذارند و مسلما" ما مسیحیان مسلمانان و هندوها و زرتشتیان و بودایی ها و همه پیروان مکاتب و مذاهب مختلف دنیا را محترم

Sep/26/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 0