قسمت سوم پیام انجیل: عیسی مسیح خداوند تنها راه رهایی بشر مشاهده پاسخ

عیسی‌ناصری هم از طرف پدرخوانده خود، «یوسف» از نسل داود بود(ر.ک نسب‌نامه عیسی در انجیل متی، فصل 1) و هم از طرف مادر خود مریم از نسل داود بود (ر.ک نسب‌نامه عیسی در انجیل لوقا،

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 3  

قسمت دوم پیام انجیل: نقشه خدا برای نجات بشر مشاهده پاسخ

 گناه آدم باید مجازات شود و «انسان» باید بهای آن را بپردازد. خدای پدر برای نجات انسان گناهکار، نقشه‌ای را تدبیر کرد. شخص دوم تثلیث یعنی خدای پسر، داوطلبانه و برای انجام اراده پدر

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 177 بازدید 3  

آیا عقاید مسیحیت از ادیان مشرکان اقتباس شده است؟ مشاهده پاسخ

بسیار شنیده می‌شود که مسیحیت از سایر ادیان پاگان یا شرک‌آلود و بت‌پرست مانند میتراییسم، هندوییسم، ادیان مصری، یونانی و... مطالبی را به عاریه گرفته است. اساساً باورمندان به این ادعاها بر

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 279 بازدید 1  

پاسخ به انتقاد یهودیان از ماشیح موعود بودن عیسی ناصری مشاهده پاسخ

مقدمه: مخاطبان اصلی این فصل فرزندان اسرائیل و پیروان آئین موسی هستند؛ یعنی کسانی که به مانند مسیحیان به خداوند یکتا و بی‌همتا (یهوه)، فرستادن انبیا و تورات و کتب انبیا ایمان دارند.  مس

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 0  

مبحث فرضیه تکامل مشاهده پاسخ

در قسمت‌های قبل دانستیم که نتایج علوم عقلی مانند ریاضیات و فلسفه و... کاملاً قطعی و انکارناپذیر است و نتایج علوم‌تجربی اصولاً غیرقطعی و ابطال‌پذیر هستند و وقتی موضوعی توسط علم عقلی ثابت

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 109 بازدید 0