آیا در تثلیث سلسله مراتب وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، این مشاهده پاسخ

بله در تثلیث مسیحی سلسله مراتب وجود دارد. بعبارت دیگر همانگونه که عیسی مسیح فرمود: بروید و امتها را به اسم ابّ , ابن و روح القدس تعمید دهید....." و یا در افسسیان 3 : 14 - 15 می‌خوانیم:"

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 614 بازدید 0  

سلام به نظر من مناظره باید دو طرفه باشد یعنی اینکه دو طرف بح مشاهده پاسخ

دوست بسیار گرامی سلام، با نظر شما کاملا" موافق هستم و در سطح جهانی مناظرات دو طرفه در مقابل ادیان مختلف انجام می شود و آنها را می توانید در یو تیوب و سایتهای مختلف دنبال کنید. مسیحیان همیشه آماده

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان Vrezh Babakhani 544 بازدید 0  

آیا از پیش برگزیده شده ایم یا اراده آزاد داریم؟ مشاهده پاسخ

آیا ما که نجات یافته‌ایم، به این علت بوده که از ازل و پیش از آفرینش جهان، برگزیده بودیم یا اینکه خودمان با ارادۀ آزاد خودمان انتخاب کردیم که به مسیح ایمان آوریم؟ آیا خدا از ازل بعضی را برای نجات

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 660 بازدید 0  

آیا خدا بدی را آفرید؟ مشاهده پاسخ

اول ممکن است اینطور بنظر بیاید که اگر خدا همه چیز را آفرید، پس بدی هم باید بوسیله خدا آفریده شده باشد. بهر حال، بدی یک "چیز" مثل سنگ یا جریان برق نیست. شما نمی توانید یک قوطی بدی داشته باشید

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 561 بازدید 0