آیا در تثلیث سلسله مراتب وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است این س مشاهده پاسخ

بله در تثلیث مسیحی سلسله مراتب وجود دارد. بعبارت دیگر همانگونه که عیسی مسیح فرمود: بروید و امتها را به اسم ابّ , ابن و روح القدس تعمید دهید....." و یا در افسسیان 3 : 14 - 15 می‌خوانیم:&qu

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 539 بازدید 1  

آیا خدا وجود دارد؟ چه شواهدی وجود خدا را ثابت می کنند؟ مشاهده پاسخ

جواب: جالب توجه است که این موضوع بیش از هر موضوع دیگری مورد بحث و مشاجره قرار گرفته است. آخرین آمار حاکی از آن است که 90 درصد مردم جهان به خدا و یا قدرتی برتر معتقد هستند. در این راستا بنظر می رسد که

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 465 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟ مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 832 بازدید 1  

آیا سه شخصیت تثلیث واحد هستند یا مجزا؟ مشاهده پاسخ

 سه شخصیت تثلیث در ضمن استقلال شخصیتی که دارند با هم یک هستند و یک ذات دارند. هر شخصیت یعنی پدر و پسر و روح القدس دارای شخصیتهای مختلف می باشند ولی در ذات یکی هستند. این مسئله به هر حال به ذات خد

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 603 بازدید 1  

سلام به نظر من مناظره باید دو طرفه باشد یعنی اینکه دو طرف بح مشاهده پاسخ

دوست بسیار گرامی سلام، با نظر شما کاملا" موافق هستم و در سطح جهانی مناظرات دو طرفه در مقابل ادیان مختلف انجام می شود و آنها را می توانید در یو تیوب و سایتهای مختلف دنبال کنید. مسیحیان همیشه آماده

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان Vrezh Babakhani 464 بازدید 0