به کسانی که هیچوقت انجیل را نشنیده اند چه اتفاقی خواهد افتاد مشاهده پاسخ

همة مردم در مقابل خدا مسئول هستند چه در مورد او شنیده باشند و چه نشنیده باشند. کتاب مقدس به ما می گوید که خدا خود را بطور واضح در طبیعت آشکار کرده است (رومیان 1 : 20) و همینطور در قلب انسانها ( جام

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 0  

آیا مسیحیت برده داری را تائید می کند و با آن موافق است؟ مشاهده پاسخ

روش خدا در از بین بردن برده داری، روش وحشیانه و با خشونت نبود. چه در عهدعتیق و چه در عهد جدید. در عهد عتیق، خدا در کتاب خروج، قوم اسرائیل را از بردگی نجات داد و در بیابان جشنی به نام سال یوبیل در ا

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 904 بازدید 5  

چرا مردم از کتابمقدس نفرت دارند؟ مشاهده پاسخ

جواب بسيارساده است. كتاب مقدس يگانه كتاب جهان است كه بما تعليم مى‌دهد كه بشرگناهكارگمراهى است ونمى‌تواند با لياقت خود ويا با انجام تشريفات مذهبى مورد پسند خدا واقع شود. اين كتاب بطورواضح

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 572 بازدید 4  

هیرودیس پادشاه که فرشته‌ای در باب 2 انجیل متی خبر مرگ او را مشاهده پاسخ

حقایق کتابمقدس با مستندات تاریخی همخوانی دارد. در خصوص اسامی در کتابمقدس باید توجه داشت که در آن روزگار تشابهات اسمی فراوانی در فرهنگ یهودی و یونانی وجود داشته است و نیز افراد دارای اسامی و شهرتهای

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 586 بازدید 2  

اطلاق این مفهوم که کتابمقدس کتابی الهی - انسانی است به چه مع مشاهده پاسخ

کتابمقدس مجموعه ای 66 کتابی است که در این مجموعه تنها خدا نیست که با بشر سخن می‌گوید بلکه انسان نیز با خدا سخن می‌گوید مانند مزامیر داود که علاوه بر قسمتهای نبوتی داود به حالات و روحیات و

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 553 بازدید 0  

آیا اعمال خداوند، به طور علمی قابل تشخیص است؟ مشاهده پاسخ

"به خدا ایمان می آورم اگر اعمالی را که انجام می دهد، به طور علمی ثابت کنی !" چطور می توان به چنین چالشی پاسخ داد؟ نخستین کاری که باید انجام داد اینست که سوالاتی که در این زمینه وجود دارد را

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 0