فدیه جایگزین (نیابتی) یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

فدیۀ جایگزین (نیابتی) اشاره به عیسی مسیح است که بجای ما و برای گناهان ما مرد. کلام خدا به ما تعلیم می دهد که همة انسانها گناهکارند (رومیان 3 :9-18 و 23). جریمة گناهان ما مرگ است. رومیان 6 :23 می گو

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 521 بازدید 0  

معنی اینکه انسان به شباهت خدا آفریده شده است یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

در روز آخر پیدایش، خدا گفت، "آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم" (پیدایش 1: 26-27). بنابراین، او کارش را با یک "لمس شخصی" تمام کرد. خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 489 بازدید 0  

علت وجود فرقه های مختلف در مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

اگر شما به کتاب راهنمای تلفن نگاه کنید می توانید لیست بزرگی از کلیساهای مختلف را بیابید. حتی در درون فرقه های مختلف نیز تنوع زیادی وجود دارد. خداوند ما عیسی مسیح یک بار برای پیروان خود دعا نمود که

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 543 بازدید 0  

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مشخصاً نمیگوید که همسر قائن چه کسی بود. شاید تنها جواب ممکن این باشد که قائن خواهرش یا برادر زاده و یا نوۀ برادرش را به همسری اختیار نمود. کتاب مقدس دقیقاً مشخص نکرده که وقتی قائن برادرش

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 537 بازدید 1  

شروع تفاوت بین نژادها چه بود؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به ما کاملاً و واضحاً شروع نژادهای مختلف و یا علت رنگ پوست انسانها را توضیح نمی دهد. در واقع فقط یک نژاد وجود دارد-نژاد انسان. آنوقت در بین نژاد انسان تفاوت رنگ پوست و خصوصیات دیگر جسمانی

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 509 بازدید 0  

خداشناسی سیستماتیک یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

"سیستماتیک" اشاره به چیزی می کند که در یک سیستم قرار داده شده باشد. بنابراین خداشناسی سیستماتیک یعنی تقسیم خداشناسی به سیستمهایی که قسمتهای مختلف آنرا توضیح می دهد. مثلا، خیلی از کتابهای

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 505 بازدید 0