چگونه علم طبّ مدرن عهدعتیق را بازگو می کند؟ مشاهده پاسخ

بسیاری از قوانین در پنج کتاب اول عهد عتیق بیان کننده مسائل بهداشتی و سلامتی به یهودیها است. الهیدانان برای قرنها فکر می کردند که این قوانین تنها اعمال تشریفاتی و سنتی ویا جدا کننده فرهنگی برای تفکیک ک

Jul/11/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

آموزه گناه اولیه مشاهده پاسخ

آموزه گناه اولیه در الهیات مسیحی جایگاه بسیار مهم و اساسی را دارد که متاسفانه به آن اهمیت چندانی داده نمی شود. سورن کریکرگارد الهیات دان و فیلسوف دانمارکی قرن ۱۹ معتقد است که این آموزه جز اصول ایمان ا

Jul/11/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

چرا وقتی شیطان رانده شد، خدا شیطان را در آن زمان از بین نبرد مشاهده پاسخ

خدای کتاب مقدس، خدای زمانها می باشد! در کتاب جامعه فصل سوم و نیز در تمام کتاب مقدس با خدایی آشنا می شویم که برای هر عمل خود در تاریخ، زمان مشخصی را مطابق حکمت و پیش دانی خود، تعیین کرده است. از آ

Jun/11/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

طومارهای دریای مرده، عظیم ترین اکتشاف قرن در باره سندیت کتاب مشاهده پاسخ

«عظیم‌ترین اکتشاف مذهبیِ قرن»   در پاسخ به این سؤال که کدام یافتۀ باستان‌شناسی در تمامی تاریخ بزرگترین تأثیر را بر کتاب‌مقدس داشته است، دکتر برایان وود باستان&z

May/31/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

برتری مسیحیت به بقیه ادیان چیه؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت بر خلاف دیگر ادیان، به سنن و آداب و رسوم و یک سری قوانین و شرایع بستگی ندارد، بلکه مهم ترین و اساسی ترین مطلبی که به آن می پردازد، شخص عیسی مسیح است. عیسی مسیح حقیقت تامّ است که مجسم شده است و

Apr/29/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 0  

چگونه کسی که شما اورا خدا می نامید، دم مرگش خودش خدا را می مشاهده پاسخ

سؤال شما نشان می دهد که مسئله تثلیث در ذات الهی و نیز انسان کامل و خدای کامل بودن عیسی مسیح برای شما مبهم است و این مسئله را نتوانسته اید متوجه شوید! البته گناه شما نیست، چون این امری است بسیار پیچیده

Apr/28/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0