چرا زن در کتاب مقدس جایگاه والایی ندارد: سفر خروج ۲۱ : ۷ ج مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی رزیتا سلام، امیدوارم شاد و تندرست باشید. در باره سؤالاتتان: 1- خروج 21: 7 با در نظر گرفتن عرف زمانه و فرهنگ زمان نوشتن این آیات و در ضمن با توجه به آیات بعدی این آیه ی

Dec/10 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 183 مشاهده شده 1Dislike 3  

فرق میان مسیحیت و دین یهود چیست؟                             مشاهده پاسخ

در میان ادیان بزرگ جهان، مسیحیت و دین یهود شباهتهای بسیاری با یکدیگر دارند. هر دو خدایی واحد، قادر مطلق ، حاضر مطلق ، عالم مطلق ، ابدی و ازلی را می پرستند. هر دو ایمان به خدای قدوس، عادل، و حق  ر

Nov/17 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 406 مشاهده شده 2Dislike 6  

عدالت و رحمت خدا چگونه با هم در نجات عمل می کنند؟            مشاهده پاسخ

عدالت و رحمت خدا با هم نا سازگار به نظر می آیند. به هر حال عدالت شامل تنبیه اعمال اشتباه می شود ، و رحمت بخشش و شفقت به گناهکار است. هرچند این دو خصوصیات خدا در شخصیت او با یکدیگر متفق هستند.&nbs

Nov/08 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 255 مشاهده شده 1Dislike 2  

تفاوت میان شاخه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس بجای اقتدار کتاب مقدس به اقتدار کلیسا ایمان دارند و برایشان مراسم و سنن کلیسایی بسیار مهم می باشد. در حالیکه کلیساهای پروتستان کتاب مقدس را معیار معتبری برای تعالیم و اعمال

Oct/17 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 226 مشاهده شده 1Dislike 5  

نقدی بر تعلیم پایان پذیرفتن عطایای روحانی از زمان رسولان(Ces مشاهده پاسخ

مدتی است دیدگاه سسیشنیسم (Cessationism) یا دیدگاه پایان پذیرفتن عطایای روحانی موضوع بحث و جدل میان ایمان داران فارسی زبان قرار گرفته و به یکی از مباحث داغ در فضای مجازی تبدیل شده است. هر چند این گونه

Oct/10 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 252 مشاهده شده 1Dislike 5  

چرا اینقدر فرقه های زیاد در مسیحیت وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بین فرقه های درون مسیحیت و بدعتهای غیرمسیحی و مذاهب غلط تفاوت قائل شویم. پروتستانها و لوتریها نمونه هایی از فرقه های مسیحیت هستند. مورمونها و اعضای فرقه شاهدان یهوه ن

Sep/01 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 299 مشاهده شده 1Dislike 5