کوآنتوم و وجود خدا مشاهده پاسخ

دراين سري از بررسي ها كه درباره مفهوم كوآنتوم در پايگاه پژوهشي پر پاسخ دنبال مي شود، حاصل پژوهش وجستجوي بي شمار منابع ونقل قول های مختلف مي باشد. ما در اين كنكاش، بدنبال  مفهوم اصلي كوآنتوم هستيم

Mar/31/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 1  

درود عیسویان به چند خدا ایمان دارن؟ مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلامی مجدد، عیسویان یا به کلامی دیگر مسیحیان مطابق مکاشفه خدا در کلامش، به خدای واحد حقیقی ایمان دارند که در سه شخصِ پدر و پسر و روح القدس می باشد. یک ذات واحد در سه شخص. جهت اطلاعا

Mar/22/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

قدیس آنسلم و برهان وجودی او بزبان ساده مشاهده پاسخ

باید یادآور شد که آنسلم قبل از اینکه یک فیلسوف باشد، یک الاهیدان و اندیشمند مسیحی است. هنر او این بود که فلسفه را با الاهیات آمیخت. آنسلم در سال  ۱۰۳۳ متولد شد یعنی در قرن یازدهم. قرن یازدهم میلا

Mar/20/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 1  

مطلب شما درباره خلقت و تكامل را خوانده ام اما هنوز كاملا درب مشاهده پاسخ

لطفاً مقالات متعدد ما را در باره تکامل یا آفرینش به طور مفصل مطالعه فرمایید. در وب سایت پرپاسخ مقالات بسیاری در باره این مطلب وجود دارد و شما را تشویق به مطالعه آنها می نمایم.  

Mar/13/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

برهان آنسلم را كامل توضيح بدهيد؟ من هر چقدر اين برهان را مى مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ برایتان در زیر ارسال می دارم: قدیس آنسلم و برهان وجودی او بزبان ساده باید یادآور شد که آنسلم قبل از اینکه یک فیلسوف باشد، یک الاهیدان و اندی

Mar/12/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0