من حدود ۱ ماه پیش بطور تصادفی اظهارات چند دانشمند ملحد را د مشاهده پاسخ

به همان اندازه که دانشمندان ملحد وجود دارند، حتی بیشتر از تعداد آنها دانشمندان خداباور وجود دارند. جهت اعتلای دانش شما در باره ایمان ما مسیحیان و دلایل و برهان منطقی ما در پذیرش وجود خدا، شما را تشویق

Feb/03/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 2  

چرا خدا شیطان را در همان آغاز در نطفه در باغ عدن نابود نکر مشاهده پاسخ

اگر خدا در همان آغاز شیطان را نابود می کرد، مسئله آزادی انتخاب و دروغهای شیطان و شرارتهای او برای فرشتگان دیگر که او را با عشق و محبت پرستش، عبادت و خدمت می کردند، زیر سؤال می رفت و در ضمن حیله ها و م

Jan/29/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

شخصی به من گفت شیطان وجود ندارد و این وسوسه ماست که ما را فر مشاهده پاسخ

در صورتی که شیطان وجود نداشته باشد، پاسخ این دوست شما به تمام فجایع و اتفاقات وحشتناکی که در دور و بر ما می افتد چیست؟ آیا خدا بانی همه اینهاست؟ مسلماً ما انسانها نقش خود را در بسیاری از مشکلات دور و

Jan/29/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

در‌مورد آئین میتراپرستی: یک مسیحی چه دفاعیه ای میتونه از کسا مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ داده شده است و لینک مقاله ای که به سؤال شما پاسخ داده را در زیر برایتان ارسال می دارم: http://www.porpasokh.com/Content/Question/9fa183b9-5192-4f9f-8535-b3f218c

Dec/26/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 4  

آیا وجود دایناسورها نظریه آفرینش را رد و نظریه تکامل را ثابت مشاهده پاسخ

مردم مجذوب دایناسورها هستند، و با توجه به اینکه آنها جانوران بسیار حیرت انگیزی می باشند، قابل درک است. اما در رابطه با دایناسورها و ارتباط آنان با کتاب مقدس سه سؤال متداول را از ما می پرسند که در زیر

Dec/12/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 5  

چرا دیدگاه تکامل گرایان در باره دایناسورها با دیدگاه کتاب مق مشاهده پاسخ

کتاب مقدس برای توصیف دایناسورها، رمز و راز زندگی آنها واتفاقی که برای آنها افتاده، از چهارچوب تاریخی هزاران ساله استفاده می کند. از دایناسورها بیشتر برای تلقین عمر میلیونها ساله زمین در ذهن کودکان

Dec/04/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 5