آنچه مستحق آن هستیم، نتیجه انتخاب ما است! مشاهده پاسخ

عقیدۀ "پاداش دادن و یا جبران کردن"، خیلی ها را اینروزها مضطرب می سازد. هم مسیحیان و هم غیر مسیحیانی که به اخلاقیات پایبندند با کلمۀ " استحقاق داشتن" مشکل دارند. دقیقاً به همین خاطر

Sep/07/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

مدارک و شواهد عینی اثبات مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از میان مرد مشاهده پاسخ

چه کسانی شاهدان عینی واقعه هستند و چه اسناد و مدارکی ایمان مسیحیان مبنی بر مرگ و قیام عیسی مسیح از میان مردگان را تایید می‌کند؟علاوه بر سوالاتی که گهگاه در مجامع غیر مسیحی نسبت به اعتبار باورهای

Sep/05/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

با درود خدمت شما عزیزان خداوند، ضمن قدر دانی از زحمات شما سر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای مفصل از وب سایت پرپاسخ را در زیر برای شما ارسال می دارم. لطفاً در صورت امکان، جهت سهولت کار برای تیم پاسخگویی پرپاسخ،

Sep/05/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

طبق اسناد طومارهای دریای مرده، اِسِنها رهبری داشتند که او را مشاهده پاسخ

اِسِنها گروهی مذهبی بودند که در باره آنها اطلاعات کمی در دسترس است و حتی بعضی معتقدند احتمالاً عیسی مسیح در کودکی در مکتب اِسِنها تربیت شده است، اما آنچه مسلم است هیچ اشاره ای به اینکه مسیحیان بازماند

Aug/23/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

چگونه علم طبّ مدرن عهدعتیق را بازگو می کند؟ مشاهده پاسخ

بسیاری از قوانین در پنج کتاب اول عهد عتیق بیان کننده مسائل بهداشتی و سلامتی به یهودیها است. الهیدانان برای قرنها فکر می کردند که این قوانین تنها اعمال تشریفاتی و سنتی ویا جدا کننده فرهنگی برای تفکیک ک

Jul/11/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

آموزه گناه اولیه مشاهده پاسخ

آموزه گناه اولیه در الهیات مسیحی جایگاه بسیار مهم و اساسی را دارد که متاسفانه به آن اهمیت چندانی داده نمی شود. سورن کریکرگارد الهیات دان و فیلسوف دانمارکی قرن ۱۹ معتقد است که این آموزه جز اصول ایمان ا

Jul/11/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 1