در‌مورد آئین میتراپرستی: یک مسیحی چه دفاعیه ای میتونه از کسا مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ داده شده است و لینک مقاله ای که به سؤال شما پاسخ داده را در زیر برایتان ارسال می دارم: http://www.porpasokh.com/Content/Question/9fa183b9-5192-4f9f-8535-b3f218c

Dec/26/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 4  

آیا وجود دایناسورها نظریه آفرینش را رد و نظریه تکامل را ثابت مشاهده پاسخ

مردم مجذوب دایناسورها هستند، و با توجه به اینکه آنها جانوران بسیار حیرت انگیزی می باشند، قابل درک است. اما در رابطه با دایناسورها و ارتباط آنان با کتاب مقدس سه سؤال متداول را از ما می پرسند که در زیر

Dec/12/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 5  

چرا دیدگاه تکامل گرایان در باره دایناسورها با دیدگاه کتاب مق مشاهده پاسخ

کتاب مقدس برای توصیف دایناسورها، رمز و راز زندگی آنها واتفاقی که برای آنها افتاده، از چهارچوب تاریخی هزاران ساله استفاده می کند. از دایناسورها بیشتر برای تلقین عمر میلیونها ساله زمین در ذهن کودکان

Dec/04/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 36 بازدید 5  

در مورد وجود نئاندرتال ها که از لحاظ علمی به اونا اشاره شده مشاهده پاسخ

در علوم زیست شناسی و زمین شناسی آراء متفاوت در باره پیدایش انسان وجود دارد. باید توجه داشته باشید که علوم به هیچ عنوان به طور قطع و صد در صد داستان پیدایش انسان در کتاب مقدس را رد نکرده و حتی در بسیار

Oct/31/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 4