گل خار مرگ مشاهده پاسخ

آنچه امروزه بسیاری از مسیحیان از آن وحشت دارند بوی خوشِ مرگ ناخوشایند است. شاید این گفته به دیده و پندار شگفت انگیز باشد، ولی به گمانم نباید آن روی زیبای سکه مرگ را نادیده انگاشت. شوربختانه برخور

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 711 بازدید 4  

صدای درد و رنج را خدا می شنود! مشاهده پاسخ

در تاریخ 22 دسامبر سال 2006 میلادی، ابر تیره‌ای بر آسمان خانواده ما سایه افکند. در آن روز آدینه که دقیقاً یک روز پس از بیست و دومین سالگرد ازدواجم با کارولین بود، آگاه شدم که سرطان خون دارم. ع

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 782 بازدید 2  

چرا خدا اجازه می‌دهد رنج و بدبختی دامنگیر انسان شود؟ مشاهده پاسخ

در این قسمت به یکی از مسائل پیچیده عصر خود می‌پردازیم. مسائل مهم‌تر و بغرنج‌تر از مسائل معجزات نیز وجود دارند مانند: چرا مردم بی‌گناه باید رنج بکشند؟ چرا برخی اطفال معصوم نابینا

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1264 بازدید 1  

چرا خدا اجازه می دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و مشاهده پاسخ

چرا خدا اجازه می دهد زلزله، طوفان، سونامی، گردباد، آتشفشان، رانش زمین، و سایر بلاهای طبیعی اتفاق بیفتند؟ در اواخر 2004 فاجعة سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در 2005 در جنوب شرقی آمریکا و گردب

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 874 بازدید 1  

آیا خدا شر(پلیدی) را آفریده است؟ مشاهده پاسخ

یکی از سؤالاتی که در این دوران از تاریخ بشریت با آن بسیار سر و کار داریم، این است که با وجود این همه خرابیها، بلاها و دیگر چیزهای تخریب کننده ای که در جهان وجود دارد و به نظر می رسد که همه آنها از یک

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1010 بازدید 0