صدای درد و رنج را خدا می شنود! مشاهده پاسخ

در تاریخ 22 دسامبر سال 2006 میلادی، ابر تیره‌ای بر آسمان خانواده ما سایه افکند. در آن روز آدینه که دقیقاً یک روز پس از بیست و دومین سالگرد ازدواجم با کارولین بود، آگاه شدم که سرطان خون دارم. ع

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 718 بازدید 2  

چرا خدا اجازه می‌دهد رنج و بدبختی دامنگیر انسان شود؟ مشاهده پاسخ

در این قسمت به یکی از مسائل پیچیده عصر خود می‌پردازیم. مسائل مهم‌تر و بغرنج‌تر از مسائل معجزات نیز وجود دارند مانند: چرا مردم بی‌گناه باید رنج بکشند؟ چرا برخی اطفال معصوم نابینا

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 1137 بازدید 1  

چرا خدا اجازه می دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و مشاهده پاسخ

چرا خدا اجازه می دهد زلزله، طوفان، سونامی، گردباد، آتشفشان، رانش زمین، و سایر بلاهای طبیعی اتفاق بیفتند؟ در اواخر 2004 فاجعة سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در 2005 در جنوب شرقی آمریکا و گردب

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 809 بازدید 1