کتابمقدس در مورد بلایای طبیعی چه می‌گوید؟ مشاهده پاسخ

زلزله آذربایجان که تصویرِ غم‌انگیز آن را با هم دیدیم بار دیگر ما را متوجه فجایعی کرد که هر چندوقت یکبار خبرش را در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون و به صورت‌های دیگر می‌شنویم و واقعا

Feb/06/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 1  

سرگذشت رسولان چی شد و هر کدوم چطور فوت کردند؟ مشاهده پاسخ

جهت پاسخ به سؤال شما، کپی مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را در زیر می فرستم: تنها حواری که مرگش در کتاب مقدس ثبت شده است، یعقوب می باشد (اعمال رسولان 12: 2). پادشاه هیرودیس یعقوب را با شمشیر کشت، احتما

Sep/26/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 0  

بادرود.میخواستم حکم مسیحیت (عهدجدید) رادرباره قتل وجنایت بدا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، خدای پدر با قلبی پر از محبت و بخشش، هر گناهی را که می توانیم تصور کنیم، می بخشد در صورتی که با تمام قلب و صمیمانه و صادقانه از آن پشیمان شده باشیم و تو

Sep/11/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 1  

چرا خدا انسان را آزمایش می کند؟ مگر غیرازاین است که خودش دان مشاهده پاسخ

در رساله یعقوب فصل اول نوشته شده که خدا هیچوقت انسان را در آزمایشات و تجربیات سخت قرار نمی دهد و آیه ای که در دعای ربانی نوشته شده: و ما را در آزمایش میاور در واقع ترجمه صحیحی نیست و در واقع منظورش ای

Jul/26/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 0  

چرا عیسی در زمان حیات خود مردگان را زنده می کرده است و کوران مشاهده پاسخ

خوشوقتم که پس از مدتی باز هم از شما سؤالی دریافت کردم و این نشان می دهد که مشتاق شناخت بیشتر حقیقت هستید و این مسئله بسیار اهمیت دارد، چون عیسی مسیح فرمود: " حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را

Jun/18/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 507 بازدید 1