مسئله شیطان و شرارت مانند شیر یا سگی است که درب خانه بسته ا مشاهده پاسخ

مسئله شرّ با آنچه شما در سؤالتان مطرح کردید کاملا" فرق دارد. اولا" این سگ یا شیر را خدا دم در نگذاشته. اینها خودشان تصمیم گرفتند که شریر باشند و در ضمن همانگونه که گفتم این یک رازی است که خد

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 356 بازدید 1  

با اینکه میدانیم خدا از اینده خبردارد وعالم به غیب هست پس چر مشاهده پاسخ

نقشه خدا برای بشر و همچنین برای نابودی شیطان و برای هر مسئله دیگر دارای زمان بندی حکیمانه و دورنگرانه ای می باشد که خارج از تحمل مغز چند گرمی ما است و از اسراری است که وقتی وارد ابدیت بشویم این مسئله

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 377 بازدید 0  

سلام به دوستان مهربونم. تشکر از سایت خوبتان. در کلام خواندم مشاهده پاسخ

برای تشویق هاتون کمال تشکر را داریم و امیدواریم بتوانیم بهترین خدمت را در این مسیر برای همگی عزیزان انجام بدهیم. بسیاری از بیماریها و فجایعی که در دنیا وجود دارند در اثر نااطاعتی انسان از خدا به نس

Nov/12/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 396 بازدید 0  

ما به دنیا می آییم و در گناه هستیم بعد خدا می گوید شما را به مشاهده پاسخ

خدا ما را در وضعیت سقوط کرده نیافریده بلکه ما را در وضعیت پاکی آفرید و این انسان بود که با اراده آزادی که خدا به او داده بود با انتخاب دوری از خدا و پیروی از وسوسه شیطان، خود را به سقوط کشاند و خدا بخ

Nov/02/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 382 بازدید 2  

منظور دقیق از بدوش کشیدن صلیب مسیح چیست؟ این مسئله چه چیزها مشاهده پاسخ

برداشتن صلیب، به معنای پذیرفتن هرگونه تمسخر بخاطر پیروی از مسیح و هرگونه جفا و اذیت و آزار و نیز زحمات و رنجهایی که در زندگی روزمره وجود دارند، به بهای پیروی از مسیح. برداشتن صلیب یعنی آماده باشی که ب

Oct/18/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 466 بازدید 0  

آسایش در مسیحیت یعنی چه و رابطه آن با لوقا 18:4 چیست؟ مشاهده پاسخ

سؤالی که کردید، سؤال بسیار مهمی است، اما ارتباط آیه ای را که با این مطلب ذکر کرده اید، متوجه نمی شوم و سؤال شما برایم واضح نیست. اما درباره آسایش در مسیحیت: عیسی مسیح به پیروانش زندگی راحت و با آسا

Sep/14/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 513 بازدید 0