مسئله شیطان و شرارت مانند شیر یا سگی است که درب خانه بسته ا مشاهده پاسخ

مسئله شرّ با آنچه شما در سؤالتان مطرح کردید کاملا" فرق دارد. اولا" این سگ یا شیر را خدا دم در نگذاشته. اینها خودشان تصمیم گرفتند که شریر باشند و در ضمن همانگونه که گفتم این یک رازی است که خد

Nov/13 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 121 مشاهده شده 1  

با اینکه میدانیم خدا از اینده خبردارد وعالم به غیب هست پس چر مشاهده پاسخ

نقشه خدا برای بشر و همچنین برای نابودی شیطان و برای هر مسئله دیگر دارای زمان بندی حکیمانه و دورنگرانه ای می باشد که خارج از تحمل مغز چند گرمی ما است و از اسراری است که وقتی وارد ابدیت بشویم این مسئله

Nov/13 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 138 مشاهده شده 0  

سلام به دوستان مهربونم. تشکر از سایت خوبتان. در کلام خواندم مشاهده پاسخ

برای تشویق هاتون کمال تشکر را داریم و امیدواریم بتوانیم بهترین خدمت را در این مسیر برای همگی عزیزان انجام بدهیم. بسیاری از بیماریها و فجایعی که در دنیا وجود دارند در اثر نااطاعتی انسان از خدا به نس

Nov/12 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 149 مشاهده شده 0  

ما به دنیا می آییم و در گناه هستیم بعد خدا می گوید شما را به مشاهده پاسخ

خدا ما را در وضعیت سقوط کرده نیافریده بلکه ما را در وضعیت پاکی آفرید و این انسان بود که با اراده آزادی که خدا به او داده بود با انتخاب دوری از خدا و پیروی از وسوسه شیطان، خود را به سقوط کشاند و خدا بخ

Nov/02 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 144 مشاهده شده 1  

منظور دقیق از بدوش کشدن صلیب مسیح چیست ؟ این مسئله چه چیزها مشاهده پاسخ

برداشتن صلیب به معنای پذیرفتن هر گونه تمسخر بخاطر پیروی از مسیح و هر گونه جفا و اذیت و آذار و نیز زحمات و رنجهایی که در زندگی روزمره وجود دارند، به بهای پیروی از مسیح. برداشتن صلیب یعنی آماده باشی که

Oct/18 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 156 مشاهده شده 0  

آسایش در مسیحیت یعنی چه و رابطه آن با لوقا 18:4 چیست؟ مشاهده پاسخ

سؤالی که کردید، سؤال بسیار مهمی است، اما ارتباط آیه ای را که با این مطلب ذکر کرده اید متوجه نمی شوم و سؤال شما برایم واضح نیست. اما در باره آسایش در مسیحیت: عیسی مسیح به پیروانش زندگی راحت و با آسا

Sep/14 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 238 مشاهده شده 0