درود برشما ایمانداران عزیز ضمن اینکه ممکنه خودم رو بخطر بن مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم فرشید جان روزتون به خیر و سلامتی، از اینکه با مطالعه مقالات ما در وب سایت پرپاسخ و مشاهده برنامه های تلویزیونی به حقیقت پیام انجیل و نیز شخصیت عالی و بی نظیر عیسی مسیح ایمان آورده

Jul/04/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

چرا عیسی در زمان حیات خود مردگان را زنده می کرده است و کوران مشاهده پاسخ

خوشوقتم که پس از مدتی باز هم از شما سؤالی دریافت کردم و این نشان می دهد که مشتاق شناخت بیشتر حقیقت هستید و این مسئله بسیار اهمیت دارد، چون عیسی مسیح فرمود: " حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را

Jun/18/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 224 بازدید 1  

مسئله شیطان و شرارت مانند شیر یا سگی است که درب خانه بسته ا مشاهده پاسخ

مسئله شرّ با آنچه شما در سؤالتان مطرح کردید کاملا" فرق دارد. اولا" این سگ یا شیر را خدا دم در نگذاشته. اینها خودشان تصمیم گرفتند که شریر باشند و در ضمن همانگونه که گفتم این یک رازی است که خد

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 1  

با اینکه میدانیم خدا از اینده خبردارد وعالم به غیب هست پس چر مشاهده پاسخ

نقشه خدا برای بشر و همچنین برای نابودی شیطان و برای هر مسئله دیگر دارای زمان بندی حکیمانه و دورنگرانه ای می باشد که خارج از تحمل مغز چند گرمی ما است و از اسراری است که وقتی وارد ابدیت بشویم این مسئله

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 171 بازدید 0  

سلام به دوستان مهربونم. تشکر از سایت خوبتان. در کلام خواندم مشاهده پاسخ

برای تشویق هاتون کمال تشکر را داریم و امیدواریم بتوانیم بهترین خدمت را در این مسیر برای همگی عزیزان انجام بدهیم. بسیاری از بیماریها و فجایعی که در دنیا وجود دارند در اثر نااطاعتی انسان از خدا به نس

Nov/12/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 181 بازدید 0  

ما به دنیا می آییم و در گناه هستیم بعد خدا می گوید شما را به مشاهده پاسخ

خدا ما را در وضعیت سقوط کرده نیافریده بلکه ما را در وضعیت پاکی آفرید و این انسان بود که با اراده آزادی که خدا به او داده بود با انتخاب دوری از خدا و پیروی از وسوسه شیطان، خود را به سقوط کشاند و خدا بخ

Nov/02/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 178 بازدید 1