مدافع برجسته مسیحی: اُریجِن مشاهده پاسخ

اُریجِن در اسکندریه مصر چشم در یک خانواده مسیحی به جهان گشود (185-254 میلادی). اریجن به عنوان یک ایماندار پر شور زندگی خود را وقف  تحصیل در زمینه مسیحیت کرد. در حالیکه  سعی می کرد که کاملا م

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 659 بازدید 1  

اندیشمندانی که خدا را پیدا کردند مشاهده پاسخ

سی اس لوئیس (1898-1963) والدین لوئیس او را با اعتقاد وزندگی مذهبی مناسب یک انگلیسی تعلیم دادند، اما مشکلاتی نیز در انتظار این مرد جوان بود. زمانیکه پسر بچه ای بود مادرش را از دست داد، سپس پدرش او ر

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 627 بازدید 0