مدافع برجسته مسیحی: توماس آکوئیناس مشاهده پاسخ

توماس آکوئیناس (1225-1274)، یکی از تاثیر گذارترین متفکران  همه ادوار می باشد. او یک الهی دان، فیلسوف، استاد، کشیش، شاعر، مشاور پاپ ها و پادشاهان و مدافع مسیحیت درقرون وسطی بود. نفوذ توماس به دلیل

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 560 بازدید 0  

اندیشمندانی که خدا را پیدا کردند مشاهده پاسخ

سی اس لوئیس (1898-1963) والدین لوئیس او را با اعتقاد وزندگی مذهبی مناسب یک انگلیسی تعلیم دادند، اما مشکلاتی نیز در انتظار این مرد جوان بود. زمانیکه پسر بچه ای بود مادرش را از دست داد، سپس پدرش او ر

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 659 بازدید 0