شرح حال زندگی اریجن، مدافع برجسته مسیحی مشاهده پاسخ

آنچه كه مرا سود بود، آن را بخاطر مسيح زيان دانستم زندگي اريجن براي شناخت اريجن از تولدش شروع نمي كنيم وبا تاريخ وفاتش  پايان نمي دهيم، بلكه با اين سؤال شروع مي كنیم: چرا بايد اریجن را بشناس

Dec/06 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 340 مشاهده شده 3  

مدافع برجسته مسیحی: ویلیام پلی مشاهده پاسخ

در دوره ای که علم بسیار مورد تکریم قرار می گرفت درحالیکه وحی و الهام مورد تحقیر واقع می شد، خدا ویلیام پلی(William Paley)  را بلند کرد (1743-1805). او پس از تحصیل مدرک ریاضیات خود از دانشگاه ک

Jan/18 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 429 مشاهده شده 1  

مدافع برجسته مسیحی: اریجن مشاهده پاسخ

اریجن در اسکندریه مصر چشم در یک خانواده مسیحی به جهان گشود (185-254 میلادی). اریجن به عنوان یک ایماندار پر شور زندگی خود را وقف  تحصیل در زمینه مسیحیت کرد. در حالیکه  سعی می کرد که کاملا

Jan/18 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 354 مشاهده شده 2  

مدافع برجسته مسیحی: سی اس لوئیس مشاهده پاسخ

کلایو استیپلز لوئیس (1898-1963)از اساتید متمایز در دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج بود.  همچنین  او ناقد ادبی برجسته، نویسنده کتابهای علمی و تخیلی و ادبیات  کودکان از جمله مجموعه ((وقایع

Jan/18 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 382 مشاهده شده 2  

مدافع برجسته مسیحی: ژوستین شهید مشاهده پاسخ

ژوستین در  فلسطین به دنیا امد (100-167 میلادی). او سالهای اولیه زندگی خود را در مطالعه فلسفه غوطه ور بود. با اینکه یک فیلسوف زبردست  (افلاطونی) بود، تحت تاثیر شهامت مسیحیانی قرار گرفت که

Jan/18 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 314 مشاهده شده 1