مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر اوس گینِس مشاهده پاسخ

اوس گینِس یک نویسنده و منتقد اجتماعی است. او فرزند نتیجه آرتور گینِس، آبجو ساز معروف اهل دابلین می باشد و هنگام جنگ جهانی دوم در چین از والدینی که پزشکان مبشر بودند، به دنیا آمد. آنان شاهد اوج انقلاب

Nov/29/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 3  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر مَکس بِیکر-هیتچ  مشاهده پاسخ

دکتر مَکس پس از اتمام دوره دکترای فلسفه در دانشگاه آکسفورد که با تقدیم پایان نامه ای که  تجزیه و تحلیلی از مفاهیم فلسفی نوشته های اخیر بعضی افراد در باره منشاء علل علمی اعتقادات مذهبی همراه بود،

Nov/14/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 2  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر شارون دیرکس مشاهده پاسخ

شارون دیرکس استاد ارشد در مرکز دفاعیات ایمان مسیحی آکسفورد و نیز مدافع ایمان مسیحی در سازمان راوی زاکاریاس می باشد. اساساً ایشان ضمن داشتن زمینه علمی، دارای دکترای تصویربرداری مغز و اعصاب از دانشگاه ک

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 2  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: کشیش پروفسور آلیستر مَک گراث مشاهده پاسخ

مَک گراث پروفسور تحلیل اجتماعی علوم و مذاهب در دانشگاه آکسفورد می باشد. ایشان مؤسس و رئیس مرکز دفاعیات ایمان مسیحی آکسفورد (OCCA) بود. ایشان تا بحال در سکوهای مختلف مانند ، پروفسور الاهیات مسیحی و آمو

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 2  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: سایمن اِدواردز مشاهده پاسخ

سایمن اِدواردز مدیر هیئت اُمَنای بخش انگلستانِ سازمان دفاعیات مسیحی راوی زاکاریاس و کشیشِ همراه  در مرکز مدافعین ایمان مسیحی آکسفورد می باشد. او دارای مدارک جداگانه در رشته های حقوق و اقتصاد، و ن

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 119 بازدید 2  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر مایکل رَمزدِن مشاهده پاسخ

دکتر مایکل رَمزدِن مدیر بین المللی سازمان دفاعیات مسیحی راوی زاکاریاس می باشد و از ابتدای تأسیس این سازمان در اروپا در سال 1997، از اعضای فعال آن بوده  است. او همچنین یکی از مدیران مرکز دفاعیات ا

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0