شاهدان یهوه درباره مرگ مسیح بر صلیب چه نظری دارند و مسیحیت د مشاهده پاسخ

براي شاهدان يهوه پذيرش صليب مشكل است. آنها ادعا مي كنند كه مسيح بر روي يك ستون چوبي عمودي ميخكوب شده است و دليل آنها از (غلاطيان13:3، اعمال رسولان30:5) مي باشد كه مي گويد مسيح بردار ميخكوب شد. در ز

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1044 بازدید 2  

آیا انتقال خون از دید شاهدان یهوه ممنوع است؟ نظریه صحیح کتاب مشاهده پاسخ

شاهدان یهوه با انتقال خون و با واکسیناسیونی که عناصر ترکیبی خون را شامل می‌شود، مخالفند و آن را خلاف دستور خدا می دانند. کتابمقدس به هیچ وجه با انتقال خون و واکسیناسیون که خود باعث دادن حیات و زن

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1130 بازدید 0