شاهدان یهوه را بهتر بشناسیم! مشاهده پاسخ

کمتر کسی است که تا به حال با گروه مذهبی شاهدان یهوه که در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت دارند، برخورد نکرده باشد. اعضای این گروه معمولاً دو به دو، زنگِ درِ منازل را زده و با پخش جزوات خود

Dec/19/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 2  

آيا كليسای مورمون هم مسيحی محسوب می شود؟ چه فرق هايی با كليس مشاهده پاسخ

کلیسای مورمون بدعتی می باشند که مسیحی محسوب نمی شوند و جهت اطلاع شما مقاله زیر را در رابطه با این بدعت یا مذهب اشتباه برایتان از وب سایت پرپاسخ درج می کنم و با دانش به تعلیم این بدعت، متوجه تفاوت آن ب

Nov/17/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 0  

من مسيحيت را با كليسای مورمون آغاز كردم وتعميد گرفتم وبعد ا مشاهده پاسخ

کلیسای مورمون بدعتی می باشند که مسیحی محسوب نمی شوند و جهت اطلاع شما مقاله زیر را در رابطه با این بدعت یا مذهب اشتباه برایتان از وب سایت پرپاسخ درج می کنم و در ضمن درباره تعمید آب در کلیسای مورمونها ک

Nov/17/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

من چند وقته که درگیر مناظره با شاهدان یهوه شدم. این فرقه شدی مشاهده پاسخ

برای اطلاع شما، شاهدان یهوه و رهبران آنها در طول تاریخ پیدایی این بدعت، نه فقط در باره کلام خدا و زبان عبری و یونانی اطلاعات کافی ندارند بلکه بارها در دادگاه های گوناگون به خاطر عدم آگاهی آنها از این

Oct/01/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 0  

مروری كوتاه درباره نوشته های منتسب به تومای رسول: انجيل توما مشاهده پاسخ

توما یكی إز شاگردان مطرح عبسی مسيح بود ونسبت به ساير شاگردان مسيح؛ اطلاعات بيشتری از او دردسترس است. تنها در انجيل يوحنا از او بنام توأم ياد شده كه اين می تواند  thomas را به معنای دوقلو ياداو

Jul/05/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 244 بازدید 5