شاهدان یهوه و عیسی مسیح مشاهده پاسخ

شاهدان یهوه را بهتر بشناسیم کمتر کسی است که تا به حال با گروه مذهبی شاهدان یهوه که در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت دارند، برخورد نکرده باشد. اعضای این گروه معمولاً جفت به جفت زنگ در منازل را زد

May/13/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 0  

تو سایت فرقه منحرف شاهدان یهوه دیدم که نوشته صلیب عیسی مسیح مشاهده پاسخ

کپی مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را  در پاسخ به سؤال شما در زیر برایتان می فرستم: صليب و شاهدان يهوه براي شاهدان يهوه پذيرش صليب مشكل است. آنها ادعا مي كنند كه مسيح بر روي يك ستون چوبي عمودي

Apr/07/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

شاهدان یهوه را بهتر بشناسیم! مشاهده پاسخ

کمتر کسی است که تا به حال با گروه مذهبی شاهدان یهوه که در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت دارند، برخورد نکرده باشد. اعضای این گروه معمولاً دو به دو، زنگِ درِ منازل را زده و با پخش جزوات خود

Dec/19/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 3  

آيا كليسای مورمون هم مسيحی محسوب می شود؟ چه فرق هايی با كليس مشاهده پاسخ

کلیسای مورمون بدعتی می باشند که مسیحی محسوب نمی شوند و جهت اطلاع شما مقاله زیر را در رابطه با این بدعت یا مذهب اشتباه برایتان از وب سایت پرپاسخ درج می کنم و با دانش به تعلیم این بدعت، متوجه تفاوت آن ب

Nov/17/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0  

من مسيحيت را با كليسای مورمون آغاز كردم وتعميد گرفتم، وبعد ا مشاهده پاسخ

کلیسای مورمون بدعتی می باشند که مسیحی محسوب نمی شوند و جهت اطلاع شما، مقاله زیر را در رابطه با این بدعت یا مذهب اشتباه، برایتان از وب سایت پرپاسخ درج می کنم و در ضمن درباره تعمید آب در کلیسای مورمونها

Nov/17/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 94 بازدید 0