منشاء هالووین چیست؟ مشاهده پاسخ

‎حدود  ٢٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح، اقوام كلتى كشور ايرلند سعى مى كردند خودشان را از ارواح سرگردان مردگانشان حفظ كنند . به همين منظور در جشن سمهين (خدای مرگ) كه شب شروع سال نوى اقوام كلتى

Oct/31/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 376 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس به قانون کارما اشاره کرده و آیا مسیحیت این قان مشاهده پاسخ

کارما به آن ترتیب که در بودیسم یا هندویسم رایج است مورد تأئید مسیحیت نیست! البته مسیحیت نیز معتقد است که شخص آنچه را می کارد، آن را نیز درو خواهد کرد (غلاطیان 6: 7) اما این به آن مفهوم کارما نیست. مسی

Oct/28/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 409 بازدید 3  

نظر مسیحیت در مورد تناسخ چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص

Oct/26/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1099 بازدید 2  

آيا نجات از دست دادنى است؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان قسمتی از وب سایت پرپاسخ را که همین سؤال را پاسخ می دهد، کپی کرده برایتان می فرستم: آیا کسی که به ایمانش عمل نمی کند، نجاتش را از دست خواهد داد؟ هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و

Oct/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 345 بازدید 0  

نظرتان در باره صداهای عجیبی که در این اواخر در شهر آستارا در مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه چنین واقعه ای می تواند در اثر اتفاقات زیاد جغرافیایی یا جوی بوقوع بپیوندد، نمی توان نتیجه گیری عجولانه کرد و اینجانب در این مورد نمی توانم نظری بدهم. در ضمن نفیر شیپور فرشتگان در

Sep/03/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 378 بازدید 2  

آیا مسیحیت به میتراییسم شباهت بیشتری دارد، یا اسلام؟ دیدگ مشاهده پاسخ

اسنادی که اعتقادات مذهب میترائیسم را سندیت ببخشد و تاریخی باشد، وجود ندارد و بسیاری از مسیحیان معتقدند اعتقاداتی که بعداً به میترائیسم منسوب کرده اند، از مسیحیت برداشته شده است. در باره شباهت اسلام و

Jul/23/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 486 بازدید 0