چرا باید از شرکت در جشن هالووین اجتناب کنیم؟ مشاهده پاسخ

قاعدتا باید برای آن دسته از افرادی که با کلام خدا آشنایی دارند ،  تصمیم گیری برای شرکت نیافتن در جشن هالوین   بسیار آسان باشد . اما عملا مشاهده می کنیم  که اینگونه نیست ! بسیاری از

Nov/01/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1078 بازدید 3  

فراماسون چیست و انان چه اعتقاداتی دارند؟ مشاهده پاسخ

فراماسون یا ستاره شرق و سازمانهای مخفی مانند آنان در ظاهر گردهم آئیهای بی ضرر می مانند. بسیاری از آنان ظاهرا ایمان به خداوند را رواج می دهند. اما با نگاهی عمیقتر به وضوح دیده می شود که تنها معیار ایما

Oct/11/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1011 بازدید 4  

"جادوگری" یا شامانیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

جادوگری یک جهان بینی مجعول، در تضاد با دیدگاه مسیحیت است که در آن مداخله کننده بین طبیعت و ماورای طبیعت یک جادوگر نامیده می شود. جادوگری به روح‌باوری مربوط است، اعتقاد به اینکه ارواح در دنیای فیز

Oct/06/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 727 بازدید 2  

کتاب مقدس درباره معجزات شیطانی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

شما به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که از برخی معجزات مذهبی  چیزی نشنیده باشد. بسیاری از کاتولیکها به صحت روایتهای مختلف از تجلی مریم باکره، استیگماتا، گریه و خونریزی از مجسمه، و حتی اجساد تبا

Oct/04/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 773 بازدید 3  

مکتب یزیدی چیست، و یزیدیها به چه چیز معتقدند؟ مشاهده پاسخ

مکتب یزیدی مذهب گروهی از مردم کرد است که اصالتاً در عراق زندگی میکنند. برخی از یزیدیها نیز در ارمنستان، ترکیه، ایران، گرجستان، و سوریه زندگی میکنند. کردها معمولاً به عنوان یک گروه قومیتی ایرانی شناخته

Sep/02/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1049 بازدید 3  

آیا سنگ معلق در فلسطین پایه کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

هر موضوعی که در کتاب مقدس به آن اشاره نشده برای یک مسیحی سندیت ندارد و این موضوع نیز یکی از آنها است. کتاب مقدسی هیچ اشاره ای به سنگ معلق نکرده و اصولا" ما مسیحیان به چنین چیزی اعتقاد نداریم.

Jun/13/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 3