نظر مسیحیت درمورد تناسخ ارواح چیست ؟ و آیا درکتاب مقدس دراین مشاهده پاسخ

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص

Sep/23/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 249 بازدید 1  

اگر شخص دعانويسي براي من جادو كرده باشد و زندگي مرا احاطه كر مشاهده پاسخ

برای برخورد با چنین مشکلی حتما"  یا الزاما" نیاز به حضور کشیش و دعای او نمی باشد، بلکه اگر شخص ایماندار به مسیح، جایگاه و هویت و مقام خود را در مسیح بداند و از آن آگاهی داشته باشد می تو

Sep/18/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 267 بازدید 1  

آیا "گوتاما بودا" یک پیامبر بوده است؟ مشاهده پاسخ

درباره بودیسم، مقالاتی در وب سایت پرپاسخ موجود است که شما را دعوت می کنم به این مقالات مراجعه کنید. اما یکی از این مقالات را در زیر برایتان می فرستم که دیدگاه مسیحیت در باره بودا را برایتان روشن می سا

Jul/05/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 0  

آیا مسیحیت دین زرتشت را بعنوان یک دین الهی قبول دارد؟ و اگر مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، در وب سایت پرپاسخ چندین مقاله در باره آئین زرتشت موجود است که تشویقتان می کنم، آنها را به دقت مطالعه کنید. در ضمن اینکه کتاب مقدس کورش را ستوده و از او به خوبی یاد کرده، دلیلی بر

Jun/19/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 266 بازدید 0  

آیا آیین بهائیت، آیین الهی و آسمانی است؟ مشاهده پاسخ

آیین بهائیت نسبت به یهودیت، مسیحیت و حتی اسلام، آیینی نوین محسوب می شود. شروع این آیین به سال 1844 میلادی و به کشور ایران که بستر بسیاری از وقایع مهم و اساسی تاریخ آیین بهائیت بوده، باز می گردد. &n

Jun/18/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 3201 بازدید 0