مسیحیت و ارتباط آن با دیگر ادیان شرقی مشاهده پاسخ

آنچه کتاب مقدس را متمایز می کند اینست که  براحتی از عناصر ادیان دیگر در آن جا نمی گیرد.از سوی دیگر، مذاهب شرقی، دارای مرزهای قابل انعطاف تری می باشند. درباره پنج مذهبی که در این مقاله گنجانده شده

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 635 بازدید 3  

یک مسیحی به چه شکل می‌تواند با یک بودایی به محاوره بپردازد؟ مشاهده پاسخ

کشش و جاذبه‌های معنوی در مشرق زمین و به شکل خاص بودیست به این دلیل قدرتمند است که روح بشر در تمنای دریافت پاسخ‌های روحانی است. از این‌ رو، هرگاه که یک مسیحی با شخصی با یک باور متفاوت از

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 738 بازدید 3  

آتئیسم یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

اِیتیِسِم دیدی است که در آن خدا وجود ندارد. اِیتیِسِم چیز جدیدی نیست. مزمور 14: 1، که داوود آنرا در هزار سال قبل از میلاد نوشت، به اِیتیِسِم اشاره می کند: "احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست.&q

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 894 بازدید 0  

دید پِرِتِریسِم از زمانهای آخر چیست؟ مشاهده پاسخ

 تفسیر پِرِتِریست از کتاب مکاشفه در کلام خدا بصورت نماد و دربارة مشکلات کلیسای اولیه است، نه آنچه در زمانهای آخر اتفاق می افتد. پِرِتِریسِم نبوتی بودن بیشتر قسمتهای کتاب مکاشفه را رد می کند. پِرِ

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 751 بازدید 6  

آیا نجات جهانی/ یونیورسالیسِم کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

 یونیورسالیسِم عقیده ایست که در آن همه نجات را دارند. امروزه خیلی از مردم هستند که به نجات جهانی اعتقاد دارند و قبول دارند که همه به بهشت خواهند رفت. احتمالا فکر اینکه مردها وزنان یک زندگی ابدی ت

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 672 بازدید 5  

چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟ مشاهده پاسخ

چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟   اغلب که برمی‌گردم و با دلتنگی به هندوستان جایی که در آنجا بزرگ ‌شدم فکر می‌کنم، یک شب دیروقت در یک گفتگو درباره نقش یک هندو یا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 665 بازدید 1