آیا معجزه، نقض قانون طبیعت توسط خدا نیست؟ آیا قربانی کردن اس مشاهده پاسخ

خدا قانونگذار این طبیعت است و او می تواند هرگاه که می خواهد و نیاز می بیند، بخاطر محبتش و لطفش در طبیعت دخالت کند.  درباره ابراهیم که اسحاق را برای قربانی برد، باید توجه داشته باشید که اصولا د

Mar/11/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 740 بازدید 0  

کارناوال: آیا ما نیز می بایست نادان باشیم؟ مشاهده پاسخ

اکنون دوباره در بحبوحه آغازجشنهای کارناوال هستیم، از"وایبرفست ناخت،یا همان شب روزه بانوان" تا "آغاز آشر میتووخ، یا چهارشنبه خاکستر" ،مردم میرقصند،میخندند و می‌نوشند و هرگونه آ

Feb/08/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1125 بازدید 6  

کارناوال چیست؟  مشاهده پاسخ

کارناوال چیست  آيا کارناوال مراسم مسيحی است ؟ آيا مطابق کلام خدا است؟ آيا ما بعنوان ايماندار مسيحی ميتوانيم در کارنوال شرکت کنيم يا بچه های خود را ببريم تا شرکت کنند؟ کلام خدا در اين باره چه

Feb/08/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 974 بازدید 8  

آگنوستیسیزم یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

آگنوستیسیزم دیدی است که در آن اثبات و یقین به وجود خدا، غیرممکن است. کلمه "آگنوستیک" اساساً یعنی "ندانستن" آگنوستیسیزم یک نوع صادقانه ای از آتئیسم یا خداناباوری است. آتئیسم یا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 617 بازدید 0  

تِایسِم باز یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 "تِایسِم باز" یا " باز بودن خداشناسی" و "باز بود خدا" سعیی است برای توضیح پیشدانی خدا در رابطه با ارادة آزاد انسان. بحث خداشناسی باز اساسا این است که انسانها حقیقتا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 583 بازدید 5  

مسیحیت و ارتباط آن با دیگر ادیان شرقی مشاهده پاسخ

آنچه کتاب مقدس را متمایز می کند اینست که  براحتی از عناصر ادیان دیگر در آن جا نمی گیرد.از سوی دیگر، مذاهب شرقی، دارای مرزهای قابل انعطاف تری می باشند. درباره پنج مذهبی که در این مقاله گنجانده شده

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 621 بازدید 3