تناسخ ارواح یعنی چه؟ آیا حقیقت دارد یا خیر؟ مشاهده پاسخ

در اعتقادات بودائیان و هندوها باوری وجود دارد به اسم تناسخ ارواح که معتقدند هر شخص مطابق زندگی خوب یا بدی که می کند، پس از مردن طیفی وسیع وجود دارد که شخص یا تبدیل به انسانی شریف تر یا حیوانی پست تر خ

Nov/09/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 3  

مفهوم یوگای مقدس و نقد کتاب مقدسی از آن مشاهده پاسخ

یوگای مقدس یا یوگای مسیحی به جنبشی گفته می شود که تمرین های یوگا را با مسیحیت ادغام می کند، و سعی دارد تا جهان بینی مسیحیت را با محتوای روحانی یوگا منطبق سازد. سالها است که تمرینات یوگا در کلیساهای کا

Sep/12/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 278 بازدید 5  

نذر در ایمان مسیحی چه جایگاهی دارد؟ چه برداشت یا جوابی به ا مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس بارها در باره نذرها سخن به میان آمده و مسلماً هر ایمانداری می تواند با خدا عهد ببندد و نذر کند تا برای پرستش او اقدام به عملی نیکو یا خاص نماید. مسئله نذر پولس رسول نیز یکی از این نذره

Sep/10/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 3  

فلسفه یوگا و دیدگاه مسیحی در باره آن! مشاهده پاسخ

دیدگاه مسیحیت در مورد یوگا چیست؟ برای بسیاری از مسیحیان ساکن کشورهای غربی که به تاریخچه آن آشنایی ندارند، یوگا تنها به معنای یک ورزش بدنی است و تقویت و بهبود نرمش عضلات  بدن می باشد. اما در پش

Sep/06/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 133 بازدید 3  

نقدی بر آئین بودا و تشابه مسئله تثلیث در ایمان مسیحی به این مشاهده پاسخ

آموزه ی سه كالبد بودا يا تری كايه يك اموزه رايج در بودیسم است كه اين آموزه به تمام  جهان بوديسم ختم نمي شود بلكه بخشی از بوديسم است كه به آنها مهايانه می گويند بايد دانست كه&n

Aug/15/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 312 بازدید 5  

فرق مسیحیت با تفکر تثلیثیِ اوزیریس، آیزیس و هوروس چیه؟ مشاهده پاسخ

آموزه ی سه كالبد بودا يا تری كايه يك اموزه رايج در بودیسم است كه اين آموزه به تمام  جهان بوديسم ختم نمي شود بلكه بخشی از بوديسم است كه به آنها مهايانه می گويند بايد دانست كه&n

Jul/23/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 3