سلام آیا تتو کردن روی بدن گناه است؟ مشاهده پاسخ

با توجه به احکام شریعت، هر گونه خالکوبی بدن گناه محسوب می شود (لاویان 19: 28) و این تنها آیه ای است که به این مسئله اشاره می کند و در عهد جدید در باره بدنهایمان در رومیان 12: 1 می فرماید: از شما استدع

Feb/13 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 191 مشاهده شده 0Dislike 3  

چرا باید از شرکت در جشن هالووین اجتناب کنیم؟ مشاهده پاسخ

قاعدتا باید برای آن دسته از افرادی که با کلام خدا آشنایی دارند ،  تصمیم گیری برای شرکت نیافتن در جشن هالوین   بسیار آسان باشد . اما عملا مشاهده می کنیم  که اینگونه نیست ! بسیاری از

Nov/01 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 271 مشاهده شده 0Dislike 3  

فراماسون چیست و انان چه اعتقاداتی دارند؟ مشاهده پاسخ

فراماسون یا ستاره شرق و سازمانهای مخفی مانند آنان در ظاهر گردهم آئیهای بی ضرر می مانند. بسیاری از آنان ظاهرا ایمان به خداوند را رواج می دهند. اما با نگاهی عمیقتر به وضوح دیده می شود که تنها معیار ایما

Oct/11 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 278 مشاهده شده 0Dislike 2  

"جادوگری" یا شامانیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

جادوگری یک جهان بینی مجعول، در تضاد با دیدگاه مسیحیت است که در آن مداخله کننده بین طبیعت و ماورای طبیعت یک جادوگر نامیده می شود. جادوگری به روح‌باوری مربوط است، اعتقاد به اینکه ارواح در دنیای فیز

Oct/06 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 248 مشاهده شده 1Dislike 2  

کتاب مقدس درباره معجزات شیطانی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

شما به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که از برخی معجزات مذهبی  چیزی نشنیده باشد. بسیاری از کاتولیکها به صحت روایتهای مختلف از تجلی مریم باکره، استیگماتا، گریه و خونریزی از مجسمه، و حتی اجساد تبا

Oct/04 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 241 مشاهده شده 0Dislike 3  

مکتب یزیدی چیست، و یزیدیها به چه چیز معتقدند؟ مشاهده پاسخ

مکتب یزیدی مذهب گروهی از مردم کرد است که اصالتاً در عراق زندگی میکنند. برخی از یزیدیها نیز در ارمنستان، ترکیه، ایران، گرجستان، و سوریه زندگی میکنند. کردها معمولاً به عنوان یک گروه قومیتی ایرانی شناخته

Sep/02 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 359 مشاهده شده 0Dislike 3