آيا در مسيحيت مريم مادر عيسى، مقدس است؟ و مى توان از او چيزى مشاهده پاسخ

در هیچ جای کتاب مقدس مسیحیان که معیار معتبر ایمان و عمل ما مسیحیان می باشد، اشاره ای وجود ندارد که خطاب به مریم  دعا شده باشد یا او را واسطه قرار دهیم. مسیحیان خطاب به پدر آسمانی و به وساطت عیسی

Mar/13/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

بودیسم چیست و بودایی ها به چه ایمان دارند؟ مشاهده پاسخ

بودیسم یکی از ادیان پیشرو دنیا از دیدگاه وسعت جغرافیایی و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی می باشد. این آئین در حالی که یک مذهب شرقی است، نفوذ و عمومیت آن در دنیای غرب به تدریج افزوده می شود. این مذهب خص

Mar/08/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 110 بازدید 2  

هندوئیسم چیست و هندوها به چه چیزی اعتقاد دارند ؟ مشاهده پاسخ

هندوئیسم یکی از قدیمی ترین آئین های شناخته شده است . نوشته های مقدس این آئین به 1400 تا 1500 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. همچنین این دین یکی از مرکب ترین و گوناگون ترین آئین هاست که در آن چندین می

Jan/31/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

تناسخ ارواح یعنی چه؟ آیا حقیقت دارد یا خیر؟ مشاهده پاسخ

در اعتقادات بودائیان و هندوها باوری وجود دارد به اسم تناسخ ارواح که معتقدند هر شخص مطابق زندگی خوب یا بدی که می کند، پس از مردن طیفی وسیع وجود دارد که شخص یا تبدیل به انسانی شریف تر یا حیوانی پست تر خ

Nov/09/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 3  

مفهوم یوگای مقدس و نقد کتاب مقدسی از آن مشاهده پاسخ

یوگای مقدس یا یوگای مسیحی به جنبشی گفته می شود که تمرین های یوگا را با مسیحیت ادغام می کند، و سعی دارد تا جهان بینی مسیحیت را با محتوای روحانی یوگا منطبق سازد. سالها است که تمرینات یوگا در کلیساهای کا

Sep/12/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 325 بازدید 5  

نذر در ایمان مسیحی چه جایگاهی دارد؟ چه برداشت یا جوابی به ا مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس بارها در باره نذرها سخن به میان آمده و مسلماً هر ایمانداری می تواند با خدا عهد ببندد و نذر کند تا برای پرستش او اقدام به عملی نیکو یا خاص نماید. مسئله نذر پولس رسول نیز یکی از این نذره

Sep/10/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 153 بازدید 3