با درود فراوان من در محل کارم همکاری دارم که شدیداً ضد خدا مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر و خوشی، شما همان کاری را بکنید که وقتی عیسی مسیح را به طرف تپه جلجتا می بردند و بر روی او آب دهان می انداختند و به او ناسزا می گفتند کرد! یعنی دعای بخشش برای چنین شخصی

Apr/16/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

نظر كتاب مقدس در رابطه با دفن كردن (سوزاندن) بسيار الان زيا مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام و روز به خیر، در کتاب مقدس همیشه مرسوم بوده است که پیروان خداوند در خاک دفن شوند. اما نباید فراموش کرد که چه بدن در خاک دفن شود و چه سوزانده شود به هر حال تبدیل به خاکستر یا خاک خواه

Apr/03/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

 آسترولوژی و نظر کتاب مقدس در باره آن؟ مشاهده پاسخ

Astro يا آسترولوژی یک دين یا مذهب محسوب نمی شود، بلكه دانشی است كه عده ای آن را دانشی موجه می دانند و بسياری نیز آن را علم سرنوشت و آينده می نامند. شايد به جرأت می توان گفت كه آسترولوژی، قديمی ترين پد

Mar/11/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

آیا انجیل برنابا از نظر مسیحیت سندیت دارد؟ آیا شما برنابا را مشاهده پاسخ

برنابا از رسولان مسیح بوده، اما جزو دوازده حواری مسیح نبوده است. در باره عدم سندیت انجیل برنابا در وب سایت پرپاسخ دات کام مقالات متعددی داریم که لینک دو مقاله از مقالاتمان را برایتان در زیر می فرستم:

Mar/06/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

می توانید اطلاعاتی در مورد دین آسترو اگه دارید بدید؟ به چه مشاهده پاسخ

Astro يا آسترولوژی یک دين یا مذهب محسوب نمی شود بلكه دانشی است كه عده ای آن را دانشی موجه می دانند و بسياری نیز آن را  علم سرنوشت و آينده می نامند. شايد به جرأت می توان گفت كه آسترولوژی قديمی تري

Feb/16/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

آیا شما به زرتشت بعنوان پیامبر خدا اعتقاد دارید؟ مشاهده پاسخ

مسیحیان به زرتشت به عنوان پیامبر خدا اعتقاد و باوری ندارند و در صورت تمایل می توانید علت آن را در مقالات انتقادی ما در باره این آئین در وب سایت پرپاسخ دات کام جویا باشید. البته قابل ذکر است که مسیح

Feb/12/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 2