2:آیا مسیحیت به میتراییسم شباهت بیشتری دارد یا اسلام دید مشاهده پاسخ

در باره میترائیسم سندهایی که اعتقادات این مذهب را سندیت ببخشد و تاریخی باشد، وجود ندارد و بسیاری از مسیحیان معتقدند اعتقاداتی که بعدا" به میترائیسم منسوب کرده اند از مسیحیت برداشته شده است. در با

Jul/23 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 97 مشاهده شده 2  

موضوع مسیحیت دین نیست، از چه تاریخی وارد مسیحیت پروتستان شد مشاهده پاسخ

مسیحیت یکی از ادیان رسمی دنیاست و این را چه کاتولیکها و چه ارتدوکسها و چه پروتستانها به آن معتقدند. اما موضوع مهم این است که مسیحیت تأکید زیاد بر رابطه شخصی با خدا و با یکدیگر دارد تا بر مراسم و سنن م

Jun/29 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 48 مشاهده شده 0  

آیا تتو کردن روی بدن گناه است؟ مشاهده پاسخ

با توجه به احکام شریعت، هر گونه خالکوبی بدن گناه محسوب می شود (لاویان 19: 28) و این تنها آیه ای است که به این مسئله اشاره می کند و در عهد جدید در باره بدنهایمان در رومیان 12: 1 می فرماید: از شما استدع

Feb/13 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 281 مشاهده شده 0  

چرا باید از شرکت در جشن هالووین اجتناب کنیم؟ مشاهده پاسخ

قاعدتا باید برای آن دسته از افرادی که با کلام خدا آشنایی دارند ،  تصمیم گیری برای شرکت نیافتن در جشن هالوین   بسیار آسان باشد . اما عملا مشاهده می کنیم  که اینگونه نیست ! بسیاری از

Nov/01 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 329 مشاهده شده 3  

فراماسون چیست و انان چه اعتقاداتی دارند؟ مشاهده پاسخ

فراماسون یا ستاره شرق و سازمانهای مخفی مانند آنان در ظاهر گردهم آئیهای بی ضرر می مانند. بسیاری از آنان ظاهرا ایمان به خداوند را رواج می دهند. اما با نگاهی عمیقتر به وضوح دیده می شود که تنها معیار ایما

Oct/11 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 338 مشاهده شده 2  

"جادوگری" یا شامانیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

جادوگری یک جهان بینی مجعول، در تضاد با دیدگاه مسیحیت است که در آن مداخله کننده بین طبیعت و ماورای طبیعت یک جادوگر نامیده می شود. جادوگری به روح‌باوری مربوط است، اعتقاد به اینکه ارواح در دنیای فیز

Oct/06 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 299 مشاهده شده 2