مدارک و شواهدی تاریخی از حضور قوم یهود در مصر باستان مشاهده پاسخ

در کتاب خروج می خوانیم که موسی بعد از عبور از دریای سرخ، قوم یهود را به صحرای سینا رهبری کرد، جایی که آنان 40 سال در بیابان سرگردان بودند. در سه ماه اول سرگردانی، قوم اسرائیل زیر کوه خداوند اردو زدند.

Sep/13/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

مدافع برجسته معاصر مسیحی اِروین دابلیو لوتزر مشاهده پاسخ

اِروین دابلیو لوتزر(متولد 3 اکتبر 1941) یک کشیش از مسیحیان انجیلی، معلم و نویسنده است. او شبان ارشد کلیسای "مودی"  از سال 1980 تا 2016 در شهر شیکاگو در ایالت ایلینویز بوده است. شغل و

Sep/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

بر اساس نوشته متی 2: 23 منظور متی کدام پیشگوییها بوده چون اس مشاهده پاسخ

به دلایل زیر می توان به وجود شهر ناصره اطمینان حاصل کرد: 1- فلاویوس یوسفوس تاریخ نویس یهودی رومی در کتاب زندگی نامه خود، به شهر های زیادی از استان جلیل اشاره می کند که ناصره هم جزئی ازآنهاست. 2-

Sep/12/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

با توجه به اینکه انسانها آزاد آفریده شده اند، آیا یک مسیحی م مشاهده پاسخ

ازادی و دمکراسی در کتاب مقدس دارای مفاهیم خاص خودش است و نمی توان آن را صد در صد با ازادی یا دمکراسی یونانی یکی پنداشت. در مورد ازدواج نیز مسلما" ازادی انتخاب وجود دارد و بر خلاف بعضی نظریات، خدا

Sep/12/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 43435 بازدید 522  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40246 بازدید 800  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23807 بازدید 342  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20190 بازدید 106  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19562 بازدید 72  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40246 بازدید 800  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 43435 بازدید 522  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23807 بازدید 342  

 آیا جنگهای محمد تدافعی بوده یا تهاجمی؟ مشاهده پاسخ

تفسیر عبارت قتال در قرآن توسط مفسرین اسلامی، مرا واداشت تا در مورد این واژه مطالعه بیشتری انجام دهم. به همین خاطر به سراغ کتب اسلامی و سایتهای اسلامی رفتم. در حین جستجو در اینترنت به سایتی بنام "

Mar/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13652 بازدید 244  

 آیا تدوین قرآن چنانکه مسلمانان مدعی هستند، از جانب خدا بوده مشاهده پاسخ

چنان که می دانید مفسرین اسلامی، نه تنها قرآن یعنی کتاب مسلمین را یک معجزه می دانند بلکه معتقدند که قرآن تنها ماهیت دین اسلام محسوب می شود. و کسانی که به قرآن شک داشته باشند، خارج از دایره اس

Jan/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11585 بازدید 159