مدافع برجسته معاصر مسیحی دکتر ویلیام لِین کرِیگ مشاهده پاسخ

دکتر ویلیام لِین کِریگ استاد پژوهشی فلسفه در دانشکده الاهیات تالبوت و استاد فلسفه در دانشگاه باپتیست شهر هیوستون می باشد. او و همسرش جان دارای دو فرزند بالغ می باشند. در شانزده سالگی در سال اول دبیرست

Sep/20/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 1  

مدافع برجسته معاصر مسیحی جِی اِسمیت                          مشاهده پاسخ

جی اسمیت ( متولد 1954) : جی اسمیت یک مبشر مسیحی و مدافع ایمان است که در مناظرات و مباحثات زیادی شرکت داشته است. از سال 1983 او در هیئت مبشرین برادران در مسیح به طور تمام وقت در حال خدمت است که تمرکز آ

Sep/19/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 1  

می خواهم مسیحی شوم. البته ترجمه کتاب مقدس انجیل را مطالعه ک مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم صدف جان سلام و روز به خیر و خوشی، بابت اشتیاق شما برای پیروی از عیسی مسیح این سرور نجات و شفا و محبت و صلح و سلامتی خوشوقتم. جهت راهنمایی های لازم و یاری شما، آدرس ایمیلت

Sep/16/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

برای اینکه یک مسیحی کامل شوم باید چه کارهایی انجام بدهم؟ مشاهده پاسخ

برای داشتن زندگی مقدس در اراده و خواست خدا نکات زیر مهم است و با هم سبب این زندگی می شوند: 1- توبه و بازگشت کامل از زندگی گذشته و گناهانمان و ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان کسی که جریمه گناهان ما

Sep/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 1  

سوال مورد نظرم ممکن است کمی زشت و بی ادبانه باشد، پیشاپیش عذ مشاهده پاسخ

کلام خدا در رومیان 1: 26-27 اشاره می کند که روابط زن و شوهر یا مردان با زنان می بایست رابطه  زناشویی طبیعی باشد و مسئله روابط زناشویی غیرطبیعی را جزو گناهانی می داند که باعث خشم و غضب خدا می شود.

Sep/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 43437 بازدید 522  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40248 بازدید 800  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23815 بازدید 342  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20195 بازدید 106  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19567 بازدید 72  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40248 بازدید 800  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 43437 بازدید 522  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 23815 بازدید 342  

 آیا جنگهای محمد تدافعی بوده یا تهاجمی؟ مشاهده پاسخ

تفسیر عبارت قتال در قرآن توسط مفسرین اسلامی، مرا واداشت تا در مورد این واژه مطالعه بیشتری انجام دهم. به همین خاطر به سراغ کتب اسلامی و سایتهای اسلامی رفتم. در حین جستجو در اینترنت به سایتی بنام "

Mar/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13656 بازدید 244  

 آیا تدوین قرآن چنانکه مسلمانان مدعی هستند، از جانب خدا بوده مشاهده پاسخ

چنان که می دانید مفسرین اسلامی، نه تنها قرآن یعنی کتاب مسلمین را یک معجزه می دانند بلکه معتقدند که قرآن تنها ماهیت دین اسلام محسوب می شود. و کسانی که به قرآن شک داشته باشند، خارج از دایره اس

Jan/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11588 بازدید 159