نقدی از برداشت اسلام و قرآن از تولد عیسی مسیح از باکره مشاهده پاسخ

مقدمه در مقاله "اخراج یهودیان و مسیحیان از شبه جزیره عربستان"، من تاریخچه روابط میان مسلمانان و مسیحیان را که در سیره نبوی و حدیث مطرح شده بود، به چالش کشیدم. در میان مطالبی که در آنجا اش

Jun/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 2  

نقدی بر برداشت اسلام و قرآن از طفولیت عیسی مسیح مشاهده پاسخ

روایتها از دوران طفولیت در این مرحله است که عیسای اسلامی و مسیح کتاب مقدس متفاوت می شوند، از آنجایی که سوره 19: 19 ف ف اظهار می دارد که عیسی در گهواره سخن می گوید، و سرّ پیامبریش را اعلام می دارد،

Jun/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 3  

كسي كه نا خواسته معيوب است چرا ناپاك است و نبايد قرباني تقدي مشاهده پاسخ

تمام این فرامین، نگاهی به آینده داشتند که می بایست عیسی مسیح بیاید و خود را به عنوان قربانی کامل و بی عیب بگذراند. در واقع با بیان این مطلب که هیچ شخص معیوب و بیماری نمی بایست قربانی بگذراند، اشاره ای

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 3  

چرا مردم بيمار حق نداشتند وارد اردوگاه بشوند؟ و نا پاك اعلام مشاهده پاسخ

در عهد عتیق، زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بودند و نیز به قوم اسرائیل، خدا فرمود تا از بیماریهای مُسری دوری گزینند تا از گسترش بیماری در یک ملت جلوگیری شود. دانشمندان و پزشکان متخصص، قوانینی را که

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 2  

لطفاً در مورد کتاب لاویان باب ۲۶ که در مورد پاداش اطاعت و سز مشاهده پاسخ

در کتاب لاویان باب 26 خدا انتخابی را در پیش روی قوم یهود می گذارد: اطاعت از خدا و فرامین و کلام او و دیدن نتایج عالی آن در زندگی و نااطاعتی از خدا و کلامش و دیدن نتایج بد و نابودکننده آن در زندگیشان.

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 1  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 80138 بازدید 727  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 72101 بازدید 1003  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 37040 بازدید 52  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20585 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20104 بازدید 87  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 72101 بازدید 1003  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 80138 بازدید 727  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13040 بازدید 129  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20585 بازدید 107  

معجزاتی که به قرآن نسبت داده می شود!!! مشاهده پاسخ

مفسران اسلامی بر این باورند که در قرآن معجزات متعددی ذکر شده وتلاشهای مستمری انجام داده اند تا برای این معجزات تأییدی علمی فراهم نمایند. بی خبر از اینکه این گونه ادعاها بیشتر مستوجب بدنامی قرآن و به س

Feb/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 7375 بازدید 98