2:آیا مسیحیت به میتراییسم شباهت بیشتری دارد یا اسلام دید مشاهده پاسخ

در باره میترائیسم سندهایی که اعتقادات این مذهب را سندیت ببخشد و تاریخی باشد، وجود ندارد و بسیاری از مسیحیان معتقدند اعتقاداتی که بعدا" به میترائیسم منسوب کرده اند از مسیحیت برداشته شده است. در با

Jul/23 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 57 بار مشاهده شده 0Dislike 2  

چگونه خدای محبت زمانی اینچنین وحشتناک بوده: «اگر مردی دختر مشاهده پاسخ

آیه ای که در اینجا قید کرده اید باید در متن فرهنگ آن زمان تفسیر شود و باید دانست که در آن زمان غلامی یا کنیزی چیزی نبود که عار باشد یا بصورت برده داری قرن گذشته بوده باشد. در کتاب مقدس می خوانیم که حت

Jul/21 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 62 بار مشاهده شده 0Dislike 1  

به عنوان یک مسلمان که اعتقادی به تثلیث و الوهیت عیسی مسیح ند مشاهده پاسخ

اگر به تثلیث اقدس شخص ایمان نداشته باشد، در ضمن ایمان ندارد و اعتراف نمی کند که عیسی مسیح خداوند است، همانگونه که در نوشتجات شما مشاهده می شود. برای نجات از گناه و رابطه با خدای زنده مهم است که قربانی

Jul/19 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 79 بار مشاهده شده 0Dislike 3  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 3967 مشاهده شده 0Dislike 22  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 910 مشاهده شده 0Dislike 10  

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟ مشاهده پاسخ

 پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اولین نمونه&n

Apr/19 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 797 مشاهده شده 0Dislike 3  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 666 مشاهده شده 0Dislike 32  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 618 مشاهده شده 0Dislike 29  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 399 مشاهده شده 0Dislike 25