در انجیل لوقا می فرماید: بعد از ۸ روز و در مرقس نوشته شده ب مشاهده پاسخ

لطفاً به کلمات در آیات باب 9: 28 انجیل لوقا دقت فرمایید که می فرماید: "از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود..." اولاً در این آیه اشاره شده که از کلامی که مسیح گفته بود نزدیک یا قریب به هشت

Oct/25/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 120 بازدید 3  

به غیر از انتشارات ۲۲۲ و ایلام آیا فروشگاه کتب مسیحی دیگری مشاهده پاسخ

انتشارات مسیحی به زبان فارسی مختلفی وجود دارند. مانند انتشارات نور جهان و انتشارات حیات ابدی و غیره که شما می توانید از طریق مراجعه به جستجوگر گوگل با این ناشرین آشنا شده و تماس حاصل فرمایید. در

Oct/22/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 2  

محمد، پیامبر اسلام و مسئله جنجالی زنانش مشاهده پاسخ

  به اعتقاد مسلمانان قرآن کتابی آسمانیست که همه دوره ها و زمانها را در بر می گیرد. کتابی بی نظیر و بدون خطا که مملو از معجزات است. آنها معتقد هستند که این کتاب به عنوان رابط میان محمد و مسل

Oct/22/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17369 بازدید 40  

آیا واقعاً توبه از گناه باعث پاکی شخص می شود؟ مشاهده پاسخ

توبه در کتاب مقدس فقط اعلان پوزش و عذرخواهی معنا نمی دهد بلکه تغییر جهت کامل فکری را شامل می شود و در ضمن توبه یعنی تغییر جهت کامل مسیر فکری، می بایست به همراه ثمره زندگی پاک باشد یعنی توبه

Oct/21/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 851 بازدید 7  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101076 بازدید 791  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85552 بازدید 1065  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 46752 بازدید 99  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20820 بازدید 107  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت درباره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱۸

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20622 بازدید 0  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85552 بازدید 1065  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101076 بازدید 791  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13361 بازدید 129  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20820 بازدید 107  

معجزاتی که به قرآن نسبت داده می شود!!! مشاهده پاسخ

مفسران اسلامی بر این باورند که در قرآن معجزات متعددی ذکر شده وتلاشهای مستمری انجام داده اند تا برای این معجزات تأییدی علمی فراهم نمایند. بی خبر از اینکه این گونه ادعاها بیشتر مستوجب بدنامی قرآن و به س

Feb/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 7654 بازدید 99