یحیی تعمید دهنده عیسی را قبل از تعمید دادنش شناخت ( متی 3: 1 مشاهده پاسخ

اظهارات یحیی در یوحنا 1: 33 مبنی بر اینکه او عیسی را نمی توانست بشناسد مگر با قرار گرفتن روح القدس  و ماندن او بر عیسی ، به این معنی می باشد که او به یقین نمی توانست بدون این نشانه صریح

Nov/16 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20 مشاهده شده 1  

چرا در انجیل مرقس فصل 13 ایه 32 عیسی خداوند می گویید اما هيچ مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال می بایست در نظر گرفت که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و دانش زمان دقیق بازگشت او برای جنبه بشری او نامعلوم بود. باید بدانیم که با دانش به اینکه عیسی مسیح انسان کامل بود، مان

Nov/15 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 11 مشاهده شده 0  

منظور عیسی مسیح از شمشیر چه بود؟ لوقا 22: 36-38 مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ موجود است در زیر برایتان می فرستم: آیا در متن لوقا باب 22 آیات 35-38 عیسی مسیح شاگردان را دعوت به خرید شمشیر می کند؟ مسلما پیغام عیسی مسیح هیچ

Nov/15 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 مشاهده شده 0  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6255 مشاهده شده 24  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1056 مشاهده شده 10  

فرق میان مسیحیت و دین یهود چیست؟                             مشاهده پاسخ

در میان ادیان بزرگ جهان، مسیحیت و دین یهود شباهتهای بسیاری با یکدیگر دارند. هر دو خدایی واحد، قادر مطلق ، حاضر مطلق ، عالم مطلق ، ابدی و ازلی را می پرستند. هر دو ایمان به خدای قدوس، عادل، و حق  ر

Nov/17 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1051 مشاهده شده 7  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 922 مشاهده شده 34  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 737 مشاهده شده 29  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 530 مشاهده شده 25