نظر به محدودیتهای بسیار در دسترسی به کتابهای مقدس و تفاسیر آ مشاهده پاسخ

جهت دانلود تفسیر کاربردی کتاب مقدس لطفاً به وب سایت پرپاسخ دات کام مراجعه کنید. برای سهولت کار  لینک دانلود تفسیر کاربردی کتاب مقدس را برای شما در زیر می فرستم: http://www.porpasokh.com/Conten

Mar/18/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

پیام نوروزی سال 1398: چگونه زندگی شاداب و تر و تازه و سبز دا مشاهده پاسخ

 چند اقدام عملی و کاربردی برای داشتن زندگی شاداب و تر و تازه: 1- داشتن وقت هر روزه پرستش و رابطه با خدای زنده (لوقا 22: 39) 2- بشارت- رساندن خبر خوش، ما را  بشاش و سرحال نگه می دارد. (

Mar/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 1  

شما درپاسخ به بنده گفتید این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام مشاهده پاسخ

فراموش نکنید که عیسی مسیح شیر یهودا و سردار لشگر آسمانی نامیده شده و نیز کسی که همیشه برای ما در برابر نیروهای تاریکی و شرارت می جنگد و شمشیر دو دمه تیز را در دست دارد! جهت روشن شدن این مطلب، لطف

Mar/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

با درود و سپاس از تلاشهای شما عزیزان، لطفا کتب تاریخی غیر ا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، در باره گزارشات تاریخی در رابطه با عیسی مسیح به غیر از گزارشات اناجیل می توانید به دو لینک زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید: http://www.porpasokh.com/Con

Mar/16/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

1) ناسازگاری روحانی چیست؟ 2) مقام رسولی چيست؟ 3) زنای روحانی مشاهده پاسخ

سؤال شما در مورد ناسازگاری روحانی برای بنده واضح و روشن نیست. لطفاً با توضیحات بیشتر بنده را متوجه سؤال خود کنید! منصب رسول به کسانی اطلاق می شود که دعوت خاص از جانب خدا برای رساندن پیام خوش انجیل

Mar/16/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 60126 بازدید 626  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49024 بازدید 906  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27173 بازدید 389  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20439 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19912 بازدید 86  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49024 بازدید 906  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 60126 بازدید 626  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27173 بازدید 389  

 آیا جنگهای محمد تدافعی بوده یا تهاجمی؟ مشاهده پاسخ

تفسیر عبارت قتال در قرآن توسط مفسرین اسلامی، مرا واداشت تا در مورد این واژه مطالعه بیشتری انجام دهم. به همین خاطر به سراغ کتب اسلامی و سایتهای اسلامی رفتم. در حین جستجو در اینترنت به سایتی بنام "

Mar/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 14025 بازدید 246  

 آیا تدوین قرآن چنانکه مسلمانان مدعی هستند، از جانب خدا بوده مشاهده پاسخ

چنان که می دانید مفسرین اسلامی، نه تنها قرآن یعنی کتاب مسلمین را یک معجزه می دانند بلکه معتقدند که قرآن تنها ماهیت دین اسلام محسوب می شود. و کسانی که به قرآن شک داشته باشند، خارج از دایره اس

Jan/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11812 بازدید 160