سلام من میخواهم مسیحی شوم آیا باید دعای خاصی بخوانم؟ چگون مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز علی جان سلام، امیدوارم تندرست و شاد و پیروز باشید. برای ایمان به عیسی مسیح و تسلیم قلب خود به او به سادگی باید از گناهان خود پشیمان شوید و تصمیم بگیرید که مسیری کاملا" خلاف

Mar/23 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 4 بار مشاهده شده 0Dislike 0  

تشکر بابت پاسخ ارسالی آیه 17،8:1 مکاشفات طبق تفسیر علمای م مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی محمد جان سلام، البته ربط دارد که شما به کدام علمای مسیحی اشاره دارید. بسیاری از مسیحیان به این آیات به عنوان اینکه عیسی مسیح ابتدا و انتها است ایمان دارند. عیسی مسیح خدای پس

Mar/16 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 80 بار مشاهده شده 1Dislike 0  

وقت بخیر در خصوص جوابی که زحمت کشیده بودید برای من ارسال ک مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز محمد جان سلام، باید توجه داشته باشید که عیسی مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. این آیه در انجیل یوحنا 14: 6 آمده است. عیسی مسیح ادعای حقی

Mar/16 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 69 بار مشاهده شده 1Dislike 0  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1890 مشاهده شده 0Dislike 20  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 740 مشاهده شده 0Dislike 9  

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟ مشاهده پاسخ

   پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اول

Apr/19 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 644 مشاهده شده 0Dislike 14  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 461 مشاهده شده 0Dislike 29  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 461 مشاهده شده 0Dislike 27  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 276 مشاهده شده 0Dislike 24