سلام سوال بنده در مورد مصلوب شدن عیسی(ع) به صورتی که در ان مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر، جهت اطلاع شما در باره صلیب و واقعه آن و ایراداتی که بر حدسیات مسلمانان وارد است، مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده و در زیر برایتان می فرستم. لطفاً این مقاله و مق

Apr/19/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 1  

سلام پدر،آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما دارم. در کلام الله مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، مسئله تثلیث در باره سه شخصیت که دارای یک ذات و جوهر هستند و آن خداست می باشد و خصوصیات خدا، امری جداگانه است که ربطی به مسئله تثلیث ندارد. در ضمن در صورتی که

Apr/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

با درود فراوان من در محل کارم همکاری دارم که شدیداً ضد خدا مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر و خوشی، شما همان کاری را بکنید که وقتی عیسی مسیح را به طرف تپه جلجتا می بردند و بر روی او آب دهان می انداختند و به او ناسزا می گفتند کرد! یعنی دعای بخشش برای چنین شخصی

Apr/16/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

اگر هدف از مسیحی شدن رسیدن به حیات جاویدان و رهایی از عذاب ج مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، انسان در آن وضعیت سقوط کرده با خوردن میوه درخت حیات سرنوشت اسفبارتر بیشتری را برای ما ورق می زد و خدا به خاطر حفظ همه بشر از ابدی شدن وضعیت سقوط کرده، م

Apr/16/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 1  

چرا تعمید میگیریم مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روزتون به خیر و خوشی، تعمید در آب به همراه ایمان آوردن به مسیح می باشد و در واقع با تعمید آب اعتراف می کنیم که به مسیح ایمان آورده ایم و تولد تازه می یابیم. توبه از گ

Apr/16/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71594 بازدید 664  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61192 بازدید 945  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

ی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای بنو

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 34677 بازدید 10  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20493 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19957 بازدید 86  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61192 بازدید 945  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71594 بازدید 664  

آیا اسلام چنانکه مسلمانان مدعی هستند دین زلال و بدون خشونت ا مشاهده پاسخ

چندی پیش با یکی از دوستان مسلمان عارف به علوم اسلامی، در مورد اسلام صحبت می کردم و این دوست عزیز، به این امر بسیار تأکید داشت که اسلام دین زلال و بدون خشونت است و هر آنچه از اسلام امروزه مشاهده می شود

Feb/05/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6773 بازدید 133  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 12965 بازدید 129  

آیا آئین زرتشت، مذهب یا دینی الهی است؟ مشاهده پاسخ

 برای شناخت هر دین و مذهبی که ادعایی مبنی بر الهی بودن دارد، ابتدا باید به سراغ پیامبر و کتابی که منسوب به او است رفت تا بتوان جان مایه و واقعیت آن را از جهات مختلف تاریخی، اعتقادی، احکام و

Apr/24/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 8449 بازدید 120