پیامی برای خادمین خدا: هفت حقیقت که در هنگام بحران ویروس کور مشاهده پاسخ

هفته‌های گذشته پر از تغییرات بی سابقه در زندگی و در کلیساهای ما بوده است. می‌دانم که بسیاری از شبانان در تلاشند تا بفهمند چگونه می‌توانند در دوره‌ای که تشکیل اجتماعات ممنوع است، بی

Mar/27/2020 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 1  

آپولس چه کسی بود؟ مشاهده پاسخ

آپولس یک مبشر، نویسنده رساله، رهبر كلیسا و دوست پولس رسول بود. آپولس شخصی یهودی، از مردمان اسکندریه بود، که بعدها به اَفِسُس رفت. او سخنوری ماهر بود و دانشی وسیع از کتب مقدّس داشت و در طریق خداون

Mar/25/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 1  

در این آشفته بازار، دانستن حق ماست! مشاهده پاسخ

بسیاری از سوژ ه های دعا در جامعه مسیحی، مربوط به درد و رنج و بیماری است. هرشخص، درد ورنج خود را سنگین تراز دیگران می بیند و بسیاری رنج کشیدن را برای مسیحیان یک امتیاز می شمارند و آن را دنباله رستگاری

Mar/24/2020 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 113 بازدید 1  

سلام و روزگار بخیر. بنده می خواستم بدونم ممکنه ما مشاور و را مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، جهت کمک و یاری بیشتر شما به غیر از وب سایت پرپاسخ که در دسترستان می باشد، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا با شما تماسهای ل

Mar/23/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

سوال مهم زندگی: آیا راهی وجود داره بدون اینکه به حشرات آسیب مشاهده پاسخ

در دنیایی که پر از خشم و بی عدالتی و ظلم و بیداد است قلب با عطوفت شما جای بسی شکرگزاری دارد. دنیایی که نه فقط به حیوانات اهمیتی نمی دهد بلکه فراتر از آنها، به فرزندانی که بدون هیچ سقفی بالای سر خود و

Mar/23/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101307 بازدید 819  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85982 بازدید 1091  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47147 بازدید 125  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت درباره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱۸

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 24924 بازدید 11  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21037 بازدید 121  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85982 بازدید 1091  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101307 بازدید 819  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13648 بازدید 142  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47147 بازدید 125  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21037 بازدید 121