آیا مسلمین الله را "پدر" می خوانند؟ چگونه می توانیم به محضر مشاهده پاسخ

اسلام 99 نام به الله می دهد، ولی هیچکدام از این نامها "پدر" نیست. ولی عیسی، خدا را پدر صدا می زد و به شاگردانش (یعنی پیروانش) نیز آموزش می داد که خدا را بعنوان پدر یاد کنند (متی 6: 9). چط

Sep/29 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73 مشاهده شده 0Dislike 3  

مگر عیسی را مجبور به مرگ روی صلیب نکردند، پس چرا می گوییم او مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچ مخالفتی با مصلوب شدن نکرد و او خودش گفت که آیا فکر می کنید نمی توانم فرشتگان آسمان را صدا کنم تا برای من بجنگند؟ علت مصلوب شدن مسیح این است که در خصوصیات خدا عدالت و رحمت خدا در ضدیت

Sep/21 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 110 مشاهده شده 0Dislike 3  

آیا خوردن خوراک نذری و قربانی گناه نیست؟ مشاهده پاسخ

خوردن خوراک نذری یا قربانیها در صورتی که به منظور قربانی خورده نمی شود و هدف فقط خوردن خوراک می باشد و باعث لغزش ایمانداران ضعیف تر نمی شود، هیچ اشکالی ندارد. توجه داشته باشید که عیسی مسیح یک بار برای

Sep/13 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 84 مشاهده شده 0Dislike 4  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 537 مشاهده شده 0Dislike 7  

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟ مشاهده پاسخ

   پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اول

Apr/19 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 410 مشاهده شده 0Dislike 12  

آیا محمد بزرگترین پیغمبر نیست و دینش کامل ترین نیست؟ مشاهده پاسخ

اینکه پیامبری پس از عیسی مسیح آمده به نام محمد و دینها را تمام کرده، ادعایی است که بعضی دیگر نیز کرده اند که پس از عیسی مسیح آمده اند. مثلا" بهاء الله می گوید من آخرین نبی هستم. جوزف اسمیت در اوا

Jan/29 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 341 مشاهده شده 0Dislike 8  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 314 مشاهده شده 0Dislike 26  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 286 مشاهده شده 0Dislike 26  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 163 مشاهده شده 0Dislike 23