ایراد سوم مسلمانان بر مسیحیان: "مسیحیان سه خدا را عبادت می ک مشاهده پاسخ

 تثلیث تقریباً همیشه بزرگترین ایرادیست که مسلمانان به کتاب مقدس وارد می دانند و این همیشه منشاء بسیاری از مباحثات غیرسازنده بوده است. در ابتدا باید گفت که تنها وجودی که می تواند ماهیت ذات خد

Apr/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 1  

ایراد دوم مسلمانان از مسیحیان: آیا در کتاب مقدس مسیحیان در ب مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار عجیبی خواهد بود که از شخصی مسلمان بپرسیم که آیا آنها به تحریف کتاب مقدس باور دارند. البته که چنین است.  آنها اینگونه اظهار می دارند که پیشگوییهای زیادی در باره ظهور محمد در کت

Apr/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

عید پاک به چه مناسبتی است و چرا پاک نامیده می شود؟ مشاهده پاسخ

روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است. روز یکشنبه برای اولین بار از سوی شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی رسماً به‌عنوان روز قیام مسیح معرفی شد و بدین ترتیب مسیحیان روز یکش

Apr/03/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 1  

عید هفته ها به چه مناسبتی بود؟ مشاهده پاسخ

اعیاد مختلف اسرائیل برای این قوم سمبل عمل خدا بود. جشن‌های سالیانه قوم اسرائیل نمادی بود از اینکه خدا با آنهاست و در کنار آنها زیست می‌کند. اسرائیل در این جشن‌ها هم برکات و مواهب الهی ر

Apr/03/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

معنای پرستش؟ مشاهده پاسخ

واژۀ پرستش به‌معنای ابراز تشکر و قدرشناسی قلبی است. در عهدعتیق پرستش در قالب "حمد و ثنا"، "عرض حال"، "تقدیم قربانی"، "نذر کردن" (نه به‌معنای معامله با

Apr/03/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71578 بازدید 660  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61169 بازدید 941  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

ی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای بنو

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 34659 بازدید 6  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20486 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 19953 بازدید 86  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 61169 بازدید 941  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71578 بازدید 660  

آیا اسلام چنانکه مسلمانان مدعی هستند دین زلال و بدون خشونت ا مشاهده پاسخ

چندی پیش با یکی از دوستان مسلمان عارف به علوم اسلامی، در مورد اسلام صحبت می کردم و این دوست عزیز، به این امر بسیار تأکید داشت که اسلام دین زلال و بدون خشونت است و هر آنچه از اسلام امروزه مشاهده می شود

Feb/05/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 6769 بازدید 133  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 12961 بازدید 129  

آیا آئین زرتشت، مذهب یا دینی الهی است؟ مشاهده پاسخ

 برای شناخت هر دین و مذهبی که ادعایی مبنی بر الهی بودن دارد، ابتدا باید به سراغ پیامبر و کتابی که منسوب به او است رفت تا بتوان جان مایه و واقعیت آن را از جهات مختلف تاریخی، اعتقادی، احکام و

Apr/24/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 8439 بازدید 120