1- اگر عیسی خدا است پس چرا خود را فرستاده شده از جانب خدای پ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز، اگر به متن پاسخ قبلی که بطور مفصل توضیح داده بودم، دقت کنید، پاسخ تمام این سؤالات داده شده. اما برای روشن شدن بیشتر ذهن شما باز هم توضیحاتی اضافه می کنم: 1- پسر و پدر هم ذات هست

Sep/21 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 9 مشاهده شده 0  

یوحنا 5: 17-30 در فهم من این در تضاد با تثلیث و مساوی و هم مشاهده پاسخ

در آیاتی که ذکر کرده اید، عیسی مسیح به وضوح اعلام می کند که آنچه پدر می کند، پسر نیز می کند. پدر هنوز کار میکند و پسر نیز هنوز کار می کند(آیه 17) هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند(آیه 19) همانگونه که پ

Sep/20 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 1  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 5151 مشاهده شده 23  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 985 مشاهده شده 10  

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟ مشاهده پاسخ

 پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اولین نمونه&n

Apr/19 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 886 مشاهده شده 3  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 822 مشاهده شده 33  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 688 مشاهده شده 29  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 479 مشاهده شده 25