آیا شخصی که عضو کلیسا یا فرقه دیگری است می تواند در کلیسای م مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچ فرقه ای را بنیاد نگذاشت، بلکه کلیسای خود را بنا کرد. او فرمود من کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. مهم این است که اصول کتاب مقدسی در تعمید شما رعایت شود. یع

Dec/01 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 79 مشاهده شده 0Dislike 1  

در چه شرایطی طلاق در مسیحیت جایز است؟ مشاهده پاسخ

برای طلاق در مسیحیت خیانت در ازدواج یکی از دلایل مهم برای طلاق می باشد(متی 5: 31-32) و در ضمن در اول قرنتیان 7: 15-16 شرایط دیگری را پولس رسول اعلام می کند که شخص می تواند از شوهر یا زن خود طلاق بگیرد

Nov/30 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 78 مشاهده شده 0Dislike 2  

چرا خدا در عهد قدیم از چنین خشونتهای وحشتناکی چشم پوشی می کر مشاهده پاسخ

این واقعیت که خدا فرمان به قتل تمامی یک نسل را درعهد عتیق صادر کرده موضوع انتقادهای تند مخالفان مسیحیت در زمانهای مختلف بوده است. اینکه خشونت در عهد قدیم وجود داشته مسلم است. ولی سؤال این است که چرا خ

Nov/28 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 81 مشاهده شده 0Dislike 1  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 598 مشاهده شده 0Dislike 7  

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟ مشاهده پاسخ

   پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اول

Apr/19 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 465 مشاهده شده 0Dislike 13  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 406 مشاهده شده 0Dislike 18  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 367 مشاهده شده 0Dislike 27  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 350 مشاهده شده 0Dislike 27  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 204 مشاهده شده 0Dislike 24