كلمه مسح در كتاب مقدس به چه معناست؟ مسح خدا يعني چه؟ مشاهده پاسخ

مسح در کتاب مقدس اشاره به ریختن روغنی بخصوص بر سر یا مالیدن روغن بر سر می باشد و اکثرا" برای انبیاء و کاهنان و پادشاهان استفاده می شد. البته در زندگی روزمره مسح روغن با عطریات برای آرایش زنان نیز

Apr/24 سوالات رایج Vrezh Babakhani 57 بار مشاهده شده 0Dislike 1  

در واقعه برج بابل چرا خدا مانع وحدت و باعث پراکندگی مردم شد؟ مشاهده پاسخ

این واقعه موازی با واقعه باغ عدن حرکت می کند. خوردن میوه ممنوعه و وحدت آن مردم در کتاب پیدایش با انگیزه غرور و خودمحوری و خدا را کنار گذاشتن و خود جای خدا بودن بود و چون انگیزه آنها غرور بود خدا با تک

Apr/24 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 65 بار مشاهده شده 0Dislike 2  

آیا طلسم و جادو حقیقت دارند و چگونه می توان از آن آزاد شد؟ مشاهده پاسخ

طلسم و جادو اثرات منفی و خراب کننده ای بر شخص دارد و مستقیما" از جانب شیطان بر انسانها اعمال می شود. اگر ایماندار به مسیح رخنه ای برای شریر باز نکند شریر هیچ گاه قدرتی بر ایماندار ندارد و نمی توا

Apr/21 مسئله رنج و زحمت Vrezh Babakhani 8 بار مشاهده شده 0Dislike 0  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2429 مشاهده شده 0Dislike 21  

آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را مشاهده پاسخ

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟ زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد و البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد

Mar/03 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 780 مشاهده شده 0Dislike 9  

چرا خداوند در كتاب مقدس اجازه چند همسرى/دوهمسرى مى دهد؟ مشاهده پاسخ

   پاسخ: سؤال چند همسری جالب است از اين جهت كه از نظر اکثر مردم  امروزى چند همسری غیر اخلاقی مى باشد و اين در حالیست که کتاب مقدس هیچ جا  به صراحت آن را محكوم نمى كند.  اول

Apr/19 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 681 مشاهده شده 0Dislike 15  

اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28 پاسخ به اسلام امیر نهروان 506 مشاهده شده 0Dislike 31  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 516 مشاهده شده 0Dislike 28  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 304 مشاهده شده 0Dislike 25